Reform af erhvervsskolerne har givet stærkere elever

Ny rapport fra Undervisningsministeriet viser, at erhvervsskolereformen har betydet, at flere elever har de nødvendige boglige kompetencer.

I sommeren 2015 blev reformen af erhvervsuddannelserne implementeret på landets erhvervsskoler. Det medførte bl.a. flere ændringer af uddannelsernes struktur og sammensætning samt et karakterkrav på minimum 2 i dansk og matematik i folkeskolen.

En ny rapport fra Undervisningsministeriet peger nu i retning af, at erhvervsskolereformen på en række punkter har haft en positiv effekt.

Af rapporten fremgår det bl.a., at:

  • Flere lærere vurderer, at eleverne har de nødvendige boglige, personlige og sociale kompetencer til at gennemføre en erhvervsuddannelse, når de starter på erhvervsskolens grundforløb.
  • Grundforløbet for de elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse (GF1), fungerer generelt godt, og eleverne er mere afklarede omkring deres uddannelsesvalg end tidligere.
  • Lærerne på erhvervsskolerne vurderer, at uddannelsesmiljøet er blevet bedre. Ifølge eleverne er det uændret.
  • Det er en udfordring for skolerne at tilrettelægge undervisningen på erhvervsuddannelsen for voksne (EUV).

Uddannelses- og integrationschef Jannik Bay

”Det er rigtig godt at se, at den nye forskning nu peger på, at reformen på flere områder har virket. Det var afgørende, at vi fik mere motiverede og fagligt dygtige elever, og det tyder det nu på, at vi har fået. Ikke mindst på det såkaldte grundforløb 1, der er for de yngste elever.

Vi kommer til at mangle 60.000 faglærte i Danmark i 2025, og i den forbindelse er det naturligvis helt afgørende, at vi har nogle gode erhvervsuddannelser.

Derfor skal vi også hele tiden være opmærksomme på, hvad der kan gøres bedre. I den forbindelse peger rapporten på, at der særligt i forhold til erhvervsuddannelsen for voksne (EUV) ligger nogle udfordringer, der skal tages hånd om. Her bidrager arbejdsgiverne selvfølgelig gerne med konstruktive input. Eksempelvist kunne der ligge et potentiale i at se på en forenkling af regelsættet og de uhensigtsmæssige begrænsninger af praktikperioden.”

Mere viden

Rapporten: Grundforløb på erhvervsuddannelserne efter reformen

Uddannelse
17. marts 2017
KONTAKT
Uddannelses- og integrationschef
Jannik Bay
33 38 92 06
jab@da.dk
Chefkonsulent
Karina Beg Poulsen
33 38 92 41
kbp@da.dk
LÆS MERE
Mere viden