Mange fejl når aktivitetsparate på kontanthjælp sanktioneres

Vi går glip af sanktionsredskabets positive effekter, når tunge og uigennemsigtige regler afholder kommuner fra at sikre, at ledige står til rådighed.

Ankestyrelsen har i dag offentliggjort en undersøgelse af kommunernes praksis i 105 sager, hvor de har anvendt sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere. Undersøgelsen omfatter sanktioner, hvor de pågældende borgere er blevet trukket i ydelse som følge af, at de er udeblevet fra tilbud uden rimelig grund.

Undersøgelsen, der er den tredje og sidste i rækken om sanktioner over for kontanthjælpsmodtagere, viser bl.a., at:

  • i 21 ud af de 105 sager er kommunernes afgørelse ikke i overensstemmelse med lovgivning og praksis
  • kommunerne laver især fejl i sager med aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. I 58 pct. af sagerne, har kommunen ikke udtømt alle rimelige muligheder og ikke fået tilstrækkelige oplysninger om årsagen til, at borgeren er blevet væk fra tilbuddet

Chefkonsulent Maria Bille Høeg:

”Det er uholdbart, at kommunerne laver så mange fejl, når de sanktionerer borgere, der ikke gør en aktiv indsats for at komme i arbejde. Det er tegn på, at det er for besværligt og administrativt tungt for kommunerne at håndhæve sanktioner af kontanthjælpsmodtagere.

Vil en kommune sanktionere en aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager, skal man igennem en lang række bureaukratiske trin, og sanktionering kan i mange tilfælde vise sig at blive en meget omstændelig affære for kommunen. Det kan i sidste ende afholde kommunerne fra at sanktionere borgere, selv når det er nødvendigt. Det kan også bidrage til at forklare, hvorfor antallet af sanktioner af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er blevet halveret siden 2014, hvor de komplicerede regler blev indført.

Sanktioner virker. Det viser masser af undersøgelser. Men hvis sanktionssystemet indrettes så besværligt og administrativt tungt, som tilfældet er i dag, så mister det sin kraft. Derfor skal der ryddes op i junglen af regler på området, og retningslinjerne skal gøres langt mere enkle. Det er afgørende, ikke at slække på redskaber, som vi ved, har en positiv effekt i forhold til at få mennesker i job.”

Mere viden

Ankestyrelsens undersøgelse

Arbejdsmarked
24. marts 2017
KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
LÆS MERE
Mere viden