Kommunerne sidder med nøglen til integrationssucces

Syv måneder - Så meget hurtigere er de gode kommuner end de dårlige, når det gælder om at få flygtninge i job. En ny undersøgelse fra KORA slår nok en gang fast, at kommunernes indsats er afgørende, hvis nytilkomne flygtninge skal i job. Det viser, at trepartsaftalen om integration var den rigtige medicin.

KORA har offentliggjort en ny benchmarking- og effektivitetsanalyse på integrationsområdet, der sætter fokus på kommunernes udgifter til integrationsprogrammet og succes med at få nytilkomne i beskæftigelse.

Analyserne viser bl.a.

  • Selv når der tages højde for observerbare forskelle mellem kommunerne, er der signifikante forskelle mellem nogle af kommunerne med hensyn til deres succes med at få personer under integrationsprogrammet i ordinær beskæftigelse.
  • De 20 pct. mest succesfulde kommuner bringer gennemsnitligt udlændingene under integrationsprogrammet 15 pct. hurtigere i beskæftigelse. Det svarer til 7 måneder hurtigere end den femtedel af kommunerne, som har mindst integrationssucces.

Chefkonsulent Berit Toft Fihl

”Kommunerne sidder helt afgjort med nøglen til at løse integrationsudfordringen. Skal vi lykkes med integrationen, så må og skal de kommuner, der har svært ved at få flygtninge i job, lære, hvad de bedste kommuner gør. Det dokumenterer denne rapport med al tydelighed.

Det var derfor helt rigtigt, at der i trepartsaftalen om integration fra marts sidste år var stort fokus på at få integrationsindsatsen i kommunerne gjort arbejdsmarkedsrettet og give kommuner ekstra incitamenter til at få flygtningegruppen i job.

De nyeste data viser, at det går fremad med integrationen, bl.a. i form af at flere bliver vurderet jobparate og flere er på virksomhederne i virksomhedspraktik og job med løntilskud.”

Mere viden

Læs undersøgelsen her.

Figur 1 – Kommunale integrationsforskelle

Kilde: KORA (2017).

Arbejdsmarked
29. marts 2017
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden