Nye arbejdsmiljøtal afspejler ikke virkeligheden

Ny opgørelse over udvikling i arbejdsmiljøet tyder mere på usikre målemetoder end reel forværring af arbejdsmiljøet.

Beskæftigelsesministeriet har netop offentliggjort en midtvejsevaluering af de tre reduktionsmål i den danske 2020-arbejdsmiljøstrategi.

Evalueringen viser, at der fra 2012 til 2016 har været:

  • 18 pct. færre alvorlige arbejdsulykker
  • 17 pct. flere psykiske overbelastede
  • 15 pct. flere muskelskelet-overbelastede

Det er alene data for arbejdsulykker, der er baseret på objektive registerdata. Data for psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletområdet er udledt som et indeks fra en spørgeskemaundersøgelse.

Forligskredsen bag arbejdsmiljøstrategien vil på baggrund af evalueringen nedsætte et ekspertudvalg, som skal udrede indsatsen på arbejdsmiljøområdet og komme med anbefalinger til en ny og forbedret indsats.

Arbejdsmiljøchef, Christina Sode Haslund:

”Det kan ved første øjekast virke bekymrende, at tallene for psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletbelastninger er steget markant, men det er nødvendigt at slå koldt vand i blodet og ikke gå i panik.

Så store ændringer i tallene på så kort tid afspejler ganske enkelt ikke virkelighedens verden. Den sidste evaluering i 2014 viste 12 pct. færre muskelskelet-overbelastede. Nu viser den nye evaluering pludselig 15 pct. flere. Det viser, at man skal være påpasselig med at føre politik på baggrund af spørgeskemaer.

DA stiller gerne op til at finde løsninger, der forbedrer arbejdsmiljøindsatsen, men det er afgørende, at det sker på et solidt fagligt grundlag.

Vi skal have langt mere evidens ind i arbejdsmiljøindsatsen – og vi skal have langt mere synergi på tværs af Arbejdstilsynet og partsindsatsen.

Når der er udfordringer, tager arbejdsmarkedets parter nemlig selv fat ude på virksomhederne. DA har netop – sammen med LO – taget initiativ til en tre-årig indsats, der skal styrke trivslen og det psykiske arbejdsmiljø ude i de private virksomheder.”

Mere viden

Den nuværende arbejdsmiljøstrategi indeholder en række mål og prioriteringer for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020.

Den fastslår, at der fra 2012 til 2020 skal være:

- 25 pct. færre alvorlige arbejdsulykker

- 20 pct. færre psykisk overbelastede

- 20 pct. færre med overbelastninger af muskel og skelet – f.eks. af ryggen.

Se strategien på www.bm.dk.

Seneste midtvejsevaluering er fra 2014 og viste følgende:

- 4 pct. færre ulykker

- 12 pct. færre muskelskelet-overbelastede

- 4 pct. flere psykisk overbelastede

Evalueringen bygger på registerbaseret ulykkesdata fra Arbejdstilsynet samt en spørgeskemaundersøgelse om psykiske overbelastninger og muskelskelet-overbelastninger fra Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Se seneste status på reduktionsmålene i 2020-arbejdsmiljøstrategien på www.bm.dk.

Arbejdsmiljø
30. marts 2017
KONTAKT
Arbejdsmiljøchef
Christina Sode Haslund
33 38 94 82
csh@da.dk
LÆS MERE
Mere viden