Visionært udspil fra Innovationsministeren

Regeringens udspil til en sammenhængsreform giver håb om en mere effektiv og sammenhængende offentlige sektor.

Minister for offentlig innovation, Sophie Løhde, har offentliggjort udspillet ”Borgeren først – en mere sammenhængende offentlig sektor”, der skal modernisere og forbedre den offentlige service.

Reformen fokuserer blandt andet på følgende kerneområder:

  • God ledelse
  • Regelforenkling
  • Digitalisering
  • Samarbejde på tværs af offentlige sektorer

Viceadministrerende direktør Pernille Knudsen:

”Udspillet rummer meget vigtige tanker om, hvordan den offentlige sektor kan få fokus tilbage på kerneområderne. Både virksomheder og borgere har en berettiget forventning om at blive mødt af en mere effektiv og sammenhængende offentlig sektor. Der er ikke nogen tvivl om, at der er stort potentiale til forbedringer på flere af de områder, udspillet peger på. Vi hilser derfor udspillet meget velkommen.

Det er særligt positivt, at udspillet sætter fokus på digitalisering og regelforenkling. Det er vores håb, at indsatserne på de områder vil gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark.”

Arbejdsmarked
4. april 2017
KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
LINKS
Sammenhæn­gsreformen