Udenlandsk arbejdskraft er en kæmpe gevinst for Danmark

Ny rapport fra Finansministeriet slår fast, at udenlandsk arbejdskraft er en kæmpe gevinst for Danmark. Rapporten udstiller dermed de fejlagtige politiske beslutninger om at begrænse virksomhedernes mulighed for at ansætte kvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU.

En analyse fra Finansministeriet viser, at:

  • Udlændinge, der er kommet til Danmark for at arbejde, bidrager til de offentlige kasser med 84.000 kr. pr. person i gennemsnit.
  • Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge koster det danske samfund 163.000 kr. pr. person i gennemsnit.

Underdirektør Erik Simonsen:

”Finansministeriets beregninger bør være pligtlæsning for politikere og andre beslutningstagere. Beregningerne slår nemlig fast, at mennesker, der kommer til Danmark for at arbejde, er en kæmpe økonomisk gevinst for samfundet.

Udenlandske specialister, som f.eks. en IT-programmør fra Brasilien, bidrager med i gennemsnit 84.000 kr. om året til det danske velfærdssamfund. Ingen anden befolkningsgruppe bidrager med noget, der bare ligner. Ikke engang danskerne selv.

Det understreger dermed, hvor galt på den et politisk flertal har været, når de ad flere omgange har indskrænket adgangsreglerne for udenlandske specialister. Seneste eksempel er Dansk Folkepartis forslag om at sætte beløbsgrænsen op, så udenlandske specialister skal tjene over 500.000 kr. om året for at have lov at være her. Dermed afskærer vi nogle mennesker, der virkelig bidrager til de danske offentlige kasser, fra at komme hertil.

Rapporten tjener også et andet værdifuldt formål: Den viser, hvor sammensat indvandrergruppen i Danmark er. Medier og politikere har ofte en tendens til at fremstille indvandrerne som én gruppe. Det skal vi væk fra. For faktum er, at der er markante forskelle. De indvandrere, der primært kommer for at arbejde, er en stor overskudsforretning. Dem, der kommer hertil som flygtninge, koster samfundet penge.”

Mere viden

Se rapporten her.

Arbejdsmarked
10. april 2017
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
LÆS MERE
Mere viden