Dansk Arbejdsgiverforening har den 4. april 2017 svaret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i sagen om

Høringssvar om bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

DA takker for modtagelsen af høring om udkast til bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (betalingsbekendtgørelsen).

DA har følgende bemærkninger. DA foreslår, at der til kapitel 7, § 18, stk. 2 bliver tilføjet to grupper, som uddannelsesinstitutioner skal indberette for:

Personer, der er på integrationsgrunduddannelsen (IGU), jf. lov om integrationsgrunduddannelsen.

Personer, der bliver ansat med opkvalificering, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 99.

KONTAKT
Publiceret:
4. april 2017