Godt folkeskolesats fra regeringen

Regeringen har afsat 500 mio. kr. til belønning af folkeskoler, der løfter de svageste elever. Pengene falder først efter skolen har vist resultater. Det er et nytænkende initiativ, som vi har brug for.

Mens vi venter på regeringens udspil omkring en reform af tilbuddene til unge, der forlader folkeskolen med svage færdigheder, har regeringen afsat 500 mio. kr. til folkeskoler, der rykker de svageste elevers kompetencer i dansk og matematik.

Puljen kan udbetales til skoler, der kan dokumentere, at de har løftet de svageste elever i særligt dansk og matematik.

Chefkonsulent Berit Toft Fihl:

”Det er et nytænkende initiativ. Normalt tildeles sådanne puljemidler, før arbejdet overhovedet er gået i gang, og før nogen ved, om projekterne duer til noget. Her tildeles pengene først efter skolerne har vist, at de kan skabe resultater. Den gulerod venter vi os meget af.

I det hele taget hilser vi indsatsen velkommen. Der er brug for et ekstra løft blandt en stor del af de unge. I dag cykler mange af dem rundt i diverse tilbud efter folkeskolen, fordi skolen ikke har formået at give dem de rette kompetencer og indlæring. Det er tragisk. Det er spild af tid for den unge. Og det er spild af offentlige midler.

Selv om regeringen snart kommer med et udspil for at gøre disse tilbud til de svageste unge bedre, så er det langt bedre for den unge, at den enkelte allerede i folkeskolen lærer de basale færdigheder.

Initiativet kan forhåbentligt på sigt bidrage til, at flere unge bliver i stand til at gå i gang med en ungdomsuddannelse. Gerne en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen.”

Uddannelse
25. april 2017
KONTAKT
LINKS
Mere om regeringens skolepulje