Nyt dagpengesystem for selvstændige

Med forslaget til et nyt dagpengesystem for selvstændige, freelancere m.fl. sker der en markant modernisering af dagpengesystemet.

Beskæftigelsesministeren har i samarbejde med DA, LO, FTF, KL og AC i dag fremlagt forslag til et nyt dagpengesystem for selvstændige.

Forslaget indebærer bl.a., at dagpengemodtagere ikke fremover enten er selvstændige eller lønmodtagere, men at hver enkelt erhvervsmæssig aktivitet en person udfører, kan tælle med til at opnå rettigheder i dagpengesystemet.

Dagpengesystemet for selvstændige lægger sig tæt op af det dagpengesystem, der blev indgået et bredt politisk forlig om i efteråret 2015. F.eks. vil perioden, hvor dagpengemodtagere kan drive en selvstændig bibeskæftigelse blive reduceret fra 78 uger til 30 uger, og dermed svare til lønmodtageres ret til supplerende dagpenge.

Underdirektør Erik Simonsen:

”Det er positivt, at regeringen og arbejdsmarkedets parter i enighed fremlægger et forslag, som moderniserer dagpengesystemet markant.

Det gennemgående tema er - som ved Dagpengekommissionens forslag i efteråret 2015 - at al form for arbejde skal kunne betale sig.

Det er et vigtigt element i forslaget, at alt arbejde skal tælles med, når man optjener ret til dagpenge. Hvis man f.eks. har en lille selvstændig virksomhed ved siden af et deltidsjob, kan alle arbejdstimer tælles sammen. Det kan de ikke i dag i det nuværende dagpengesystem. Her må man enten vælge indkomsten fra den selvstændige virksomhed eller lønmodtagerindkomsten. Det er godt nyt, at vi får gjort op med den gammeldags silo-tænkning.

Med forslaget sker der både en forenkling og en højere grad af digitalisering.

Forslaget giver et væsentligt bidrag til drøftelsen om det fremtidige arbejdsmarked, som regeringens Disruptionsråd inden længe tager fat på. Dagpengesystemet går nu forrest, fordi det efter forslaget kan rumme forskellige former for beskæftigelse.”

Læs mere:

Forslag til et nyt dagpengesystem for selvstændige

Arbejdsmarked
25. april 2017
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
Mere viden