Uacceptabelt forslag om øremærket forældreorlov fra Kommissionen

Med et forslag om at øremærke forældreorloven blander Kommissionen sig i danske forældres mulighed for at fordele orloven mellem sig. Derudover foreslår Kommissionen en social søjle, der griber ind i danske overenskomsttemaer.

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt en række forslag på arbejdsmarkeds-, uddannelses- og velfærdsområdet. Et af forslagene er den såkaldte sociale søjle. Derudover har Kommissionen fremsat fire konkrete initiativer:

  1. Et direktivforslag om familie-arbejdsliv, der bl.a. indbefatter fire måneders øremærket forældreorlov til hver af barnets forældre.
  2. En høring af arbejdsmarkedets parter om revision af ansættelsesbevisdirektivet.
  3. En høring af arbejdsmarkedets parter om adgang til social beskyttelse for alle EU-borgere.
  4. En meddelelse om implementeringen af arbejdstidsdirektivet.

Direktivforslaget om familie-arbejdsliv vil medføre, at danske forældreorlovsregler skal laves om.

For den sociale søjle foreslår Kommissionen:

  • 20 principper, der dækker hele arbejdsmarkeds-, uddannelses-, og velfærdsområdet.
  • At den fungerer som rettesnor for nationale reformer.
  • At Rådet, dvs. de 28 medlemslande, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen tilslutter sig søjlens principper gennem indgåelse af en inter-institutionel aftale inden årets udgang.

Kommissionen har ligeledes offentliggjort et refleksionspapir om Europas sociale dimension 2025

Adm. direktør Jacob Holbraad:

”Kommissionen har i dag fremlagt et forslag til en social søjle. Søjlen indeholder principper om f.eks. mindsteløn og andre elementer, der er helt uforenelige med den danske model.

Vi stoler derfor trygt på, at Danmark vælger at stille sig udenfor.

Kommissionen foreslår også at øremærke forældreorloven. Det er helt uacceptabelt. Det hverken er eller bør være Kommissionens opgave at diktere, hvordan danske familier fordeler forældreorloven mellem sig. Vi har i Danmark rigtig gode orlovsvilkår, og Kommissionens forslag vil kun lægge bånd på danske familiers valgfrihed.

Hvis Kommissionen ønsker at fremme kvinders beskæftigelse i Europa, så er der andre og bedre værktøjer i skuffen. Man bør i stedet kigge på nogle af de services, der har skabt gode resultater for ligestillingen i Danmark – som f.eks. gode daginstitutioner og en stærk ældrepleje.”

Mere viden

European Pillar of Social Rights in Detail

EU og internationalt
25. april 2017
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk
LÆS MERE
Mere viden