Globaliseringer er en gave – ikke en trussel

Af adm. direktør Jacob Holbraad, Dansk Arbejdsgiverforening


1970'erne begyndte den midtjyske tekstilindustri at sende tusindvis af arbejdspladser til udlandet.

Det kunne betale sig, fordi virksomhederne i f.eks. Kina kunne løse nogle opgaver billigere end i Danmark. På kort sigt ramte det naturligvis syerskerne i regionen, men de job blev meget hurtigt vekslet til bedre lønnet arbejde, da tekstilindustrien blev sundere og mere konkurrencedygtig.

Den historie er værd at huske, når politikere, erhvervsledere og fagfolk i dag mødes i den gamle børsbygning i anledning af Danmarks formandskab for OECD's ministermøde under overskriften "Making globalization work for all".

Bekymringer skal tages alvorligt

Det er ikke alle, der føler sig trygge i en globaliseret verden, og den såkaldte "globaliseringstrussel" - som titlen på dagens møde også indikerer - er et emne, der åbenlyst ligger mange meget på sinde.

Den bekymring skal vi tage alvorligt. Og derfor er det godt, at Danmark og OECD tør tale om emnet. For globalisering er ikke noget, vi kan vælge til eller fra.

Det gode er, at vi i Danmark gang på gang har demonstreret, at vi formår at vende udfordringer ved globalisering til nye muligheder. I Danmark er vi særdeles gode til at indrette arbejdsmarkedet, så både virksomheder og lønmodtagere bliver rustet til en stadig mere globaliseret verden. Det ser vi blandt andet med et fleksibelt arbejdsmarked, der gør det nemt for virksomhederne at ansætte og afskedige i takt med, at vilkårene ændrer sig.

Vi ser det med den løbende kompetenceudvikling af medarbejdere. Og vi ser det med den aktive arbejdsmarkedspolitik, hvor vi sikrer vejledning og opkvalificering af ledige. Det kræver massive investeringer, men arbejdsmarkedets parter har år efter år taget ansvar.

Vi skal være konkurrencedygtige

Sagen er, at selv om globaliseringen af mange opfattes som en trussel, er den en gave. Danmark er en lille åben økonomi, og vores velstand afhænger helt afgørende af vores evne til at handle og interagere med resten af verden. Vi er - og skal være - konkurrencedygtige. Det gør, at vi kan sælge vores varer og tjenester i udlandet og tjene penge hjem til gavn for hele det danske samfund. Samtidig betyder globaliseringen, at vi kan købe gode og billige varer i udlandet. Det nyder både virksomheder og den danske forbruger godt af.

Bekymringerne om globaliseringen skal tages seriøst, men globaliseringen skal ikke dæmoniseres. Globaliseringen har aldrig været en trussel, Danmark ikke kunne håndtere. Tværtimod har den givet både virksomheder og lønmodtagere et løft.

Det er den historie, jeg gerne vil fortælle, når jeg deltager i mødet i dag.

Bragt i Børsen 27. april 2017