Hjælpen er på vej. Robotterne kommer

Af chefkonsulent Maria Bille Høeg, Dansk Arbejdsgiverforening

Næsten dagligt bliver vi af medierne mindet om, at vi står på tærsklen til en teknologisk revolution af dimensioner. Og ofte bliver budskabet kædet sammen med et dystert billede af fremtiden. Så sent som i tirsdags lød overskriften i JP ”Forbered jer på, at robotterne tager jobbene”, på baggrund af advarsler fra Den Internationale Valutafond. Men fremtiden er ikke dyster. Den kommer med helt nye muligheder for en masse danskere, der i dag står uden for fællesskabet.

Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap halter. I Danmark er der omkring 600.000 mennesker i den erhvervsaktive alder, der har et handicap eller et længerevarende helbredsproblem. Det kan være alt fra blindhed og døvhed til gigt og rygsmerter. Heraf er omkring 350.000 udenfor arbejdsmarkedet – enten som ledige eller på permanent offentlig forsørgelse som førtidspensionister. Det er alt for mange. 

Naturligvis kan et handicap eller helbredsproblem være så graverende, at det under ingen omstændigheder vil være muligt for den enkelte at arbejde. Men samtidig findes der masser af jobfunktioner, der enten problemfrit eller med støtte kan varetages af mennesker med handicap. Derfor ligger der en masse potentiale blandt de 350.000 mennesker med handicap, der i dag ikke er i job. Og her kan den teknologiske udvikling vise sig at være en afgørende håndsrækning. Både til gavn for samfundet og særligt til gavn for den enkelte ledige med handicap, der får muligheden for at få en fast arbejdsdag på linje med andre danskere.

Fremtidens teknologi med en væsentlig grad af digitalisering og automatisering kan vende op og ned på det traditionelle arbejdsmarked. For med forandringerne følger muligheden for, at den enkelte får større frihed til selv at præge sit arbejdsliv via et digitalt arbejdsmarked, hvor fysisk tilstedeværelse bliver mindre afgørende. Det kan give mennesker med handicap nye jobmuligheder, fordi arbejdet i højere grad tilpasses den enkeltes arbejdsevne.

Desuden vil vi se nye teknologiske hjælpemidler vinde frem, som enten kan kompensere for eller reducere handicaps. Faktisk har vi allerede fået en forsmag på de revolutionerende muligheder. Søndag aften viste DR nyhederne et indslag om, hvordan 25-årige Sofie, der efter et trafikuheld var blevet lam fra brystet og nedefter, efter en vellykket operation med elektroder og en pacemaker på mirakuløs vis fik bevægelsen tilbage i sine ben. Dette giver helt nye perspektiver for mennesker med fysiske handicaps.

Dertil kommer, at der er en lang række velfærdsteknologier på vej på socialområdet. F.eks. apps til hukommelsestræning af hjerneskadede, til støtte for mennesker med depression eller til at hjælpe mennesker med autisme til at strukturere hverdagen. 

Så i stedet at tegne et dystert billede af fremtiden tegner fremtiden faktisk lys i og med, at teknologien kan bidrage med nye spændende løsninger - som tilmed i højere grad ligestiller mennesker med og uden handicap. Robotterne vil altså ikke bare tage jobs, men vil også kunne give jobs.

Men det kræver naturligvis, at vi griber de muligheder, som fremtiden bringer. At jobcentrene bliver langt bedre end i dag til at tænke hjælpemidler ind, når de skal knytte kontakten mellem den enkelte med handicap og virksomhederne. Og at vi generelt ikke opfatter det at have et handicap som ensbetydende med et liv på førtidspension og udenfor det daglige fællesskab.

Robotterne lægger de skinner, der kan bane vejen for nye jobmuligheder for flere.

Blogindlægget bragt i Jyllands-Posten 27. april 2017