Dansk Arbejdsgiverforening har den 18. april 2017 svaret Udlændinge- og Integrationsudvalget i sagen om

Høringssvar om forslag til lov om ændring af udlændingeloven (forhøjelse af indtægtsgrænsen i beløbsordningen)

DA har modtaget forslag fremsat af Dansk Folkeparti til lov om ændring af udlændingeloven, som forhøjer indtægtsgrænsen i beløbsordningen til 500.000 kr.

Det danske arbejdsmarked har en meget lav ledighed på ca. fire pct. og en beskæftigelse, som er steget gennem de sidste fire år.

Et stigende antal virksomheder har svært ved at finde arbejdskraft inden for mange brancher og geografiske områder. Mangel på arbejdskraft er således den største udfordring på arbejdsmarkedet for at skabe vækst og øget beskæftigelse i Danmark.

I den situation vil forslaget gøre det sværere at tiltrække og fastholde kvalificerede og motiverede medarbejdere i Danmark. Forslaget er derfor decideret erhvervsuvenligt. Virksomheder i Danmark vil blive stillet dårligere i konkurrence om den kvalificerede arbejdskraft med virksomheder uden for Danmark.

Endvidere vil forslaget ramme en gruppe udlændinge, som alle er beskæftigede i Danmark, som er højt kvalificerede, og som i gennemsnit årligt bidrager med 62.000 kr. til det danske samfund.

Det er uforståeligt at komme til en konklusion om, at det vil stille Danmark bedre at lukke personer i denne gruppe ude frem for at tiltrække dem.

DA kan ikke støtte forslaget.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
19. april 2017