Misbrug af dagpengesystemet

Dagpengesystemet skal ikke bruges som finansieringskilde for frivilligt ulønnet arbejde

Regeringen har i dag præsenteret et forslag til at udvide adgangen til at udføre frivilligt ulønnet arbejde, uden at det giver fradrag i dagpengene.

Regeringen foreslår:

  • Timegrænsen for det frivillige ulønnet arbejde øges fra de nuværende 4 timer om ugen uden fradrag i ydelsen til, at dagpengemodtagere fremover kan udføre frivilligt arbejde 10 timer om ugen uden fradrag i ydelsen, mens timegrænsen for efterlønsmodtagere bliver 15 timer om ugen.
  • Der skal ikke længere skelnes mellem, hvorvidt det frivillige arbejde vedrører primær drift og vedligeholdelse eller andre opgaver.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Regeringen er på vildspor, når den vil bruge dagpengesystemet til at øge borgernes engagement i det frivillige arbejde. Det er misbrug af dagpengesystemet og har alt for mange negative konsekvenser for arbejdsmarkedet.

En analyse påviste for nyligt, at jo mere man arbejder frivilligt, jo mindre aktivt søger man job, og jo længere bliver ens ledighedsperiode.

Dertil kommer, at mere frivilligt ulønnet arbejde med støtte fra dagpengesystemet er konkurrenceforvridende i forhold til tilsvarende aktiviteter hos private virksomheder.

Naturligvis skal dagpengereglerne ikke spænde ben for, at man ved ledighed kan fortsætte sit frivillige enggagement i et vist omfang. Men det gav de tidligere regler fuldt ud mulighed for.”

Mere viden

Link til pressemeddelelse

Link til rapport om evaluering af fredrag for frivilligt, ulønnet arbejde

http://star.dk/da/Om-STAR/Publikationer/2017/Evaluering-frivilligt-arbejde.aspx

Arbejdsmarked
8. maj 2017
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LÆS MERE
Mere viden