Integrationen er dumpet i folkeskolen

Indvandrerbørn klarer sig markant dårligere i folkeskolen end danske børn, også selv om de er født og opvokset i Danmark. Det kan komme til at spænde ben for den senere integration på arbejdsmarkedet.

Den såkaldte PISA etnisk har undersøgt, hvordan børn med indvandrerbaggrund klarer sig i folkeskolen. Resultaterne peger bl.a. på:

  • I både læsning og matematik præsterer ca. hver tredje elev med indvandrerbaggrund lavt.
  • Blandt elever uden indvandrerbaggrund er tallet 11-12 pct. i de fag.
  • I naturfag præsterer ca. 40 pct. af både 1. og 2. generationsindvandrere lavt sammenlignet med 13 procent af eleverne uden indvandrerbaggrund.
  • Indvandrerbørn, der først kommer til landet på et senere tidspunkt, klarer sig lige så godt som børn, der er født og har haft hele deres opvækst og skolegang her i landet.
  • Der en positiv sammenhæng mellem indvandrerelevernes resultater, og om der bliver talt dansk i hjemmet.

Chefkonsulent Berit Toft Fihl

”Resultatet er stærkt alarmerende. Folkeskolen formår slet ikke at udstyre de unge indvandrerbørn med et fagligt niveau, så de kan klare sig godt i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Det er skidt for de unge og kan blive dyrt for samfundet, da det med stor sandsynlighed vil skade den senere integration på arbejdsmarkedet.

Nødløsningen bliver, at en stor gruppe unge må tage en omvej for at indhente det, som de skulle have lært i folkeskolen, f.eks. via voksenuddannelse. Men det er spild af samfundets ressourcer og den enkeltes tid.”

Mere viden

Omkring 10 pct. af eleverne i folkeskolen har indvandrerbaggrund.

I alt 7.161 danske elever i alderen 15-16 år fra 331 folkeskoler og frie grundskoler har deltaget i PISA 2015.

Af dem er 1.880 elever med indvandrerbaggrund.

I forbindelse med indsamlingen af data er der udtrukket ekstra mange elever med indvandrerbaggrund for at sikre en større dækning af deres baggrund og kompetencer. Ved opgørelsen af det samlede resultat bliver de vægtet tilsvarende lavere, hvorved disse elever udgør et repræsentativt udsnit af alle elever.

Eleverne med indvandrerbaggrund er defineret ved, at begge forældre er født i et andet land end Danmark.

Uddannelse
18. maj 2017
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden