Dansk Arbejdsgiverforening har den 24. maj 2017 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Europa-Kommissionens forslag til direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bemærker, at DA deler målet om, at flere kvinder i EU skal ud på arbejdsmarkedet, og at arbejdsmarkedsdeltagelsen generelt skal øges i EU. DA støtter, at der i EU-regi bør arbejdes målrettet med at højne kvinders beskæftigelse og muligheder på arbejdsmarkedet. Dette bør efter DA’s opfattelse ske gennem reformer på arbejdsmarkedet og i forhold til at fremme kvinders beskæftigelse, bl.a. via tilstedeværelsen af tilstrækkelige daginstitutionstilbud.

DA mener dog ikke, at direktivforslaget – som anført af Europa-Kommissionen – vil bidrage til at fremme kvinders arbejdsmarkedsdeltagelse. Tværtimod er der risiko for den modsatte effekt.

DA finder, at direktivforslaget er et indgreb i den sociale dialog på EU plan og kan ikke støtte et indgreb i de danske regler om forældreorlov.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Trine Birgitte Hougaard
33 38 92 05
tbh@da.dk
Publiceret:
24. maj 2017