Vismændene understreger behovet for udenlandsk arbejdskraft

Det Økonomiske Råd leverer i dag flere gode og konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark kan tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Særligt rådets anbefaling om at udvide den såkaldte beløbsordning bør give anledning til eftertanke på Christiansborg.

Udenlandsk arbejdskraft er et af de store fokusområder i den vismandsrapport, Det Økonomiske Råd i dag har offentliggjort. Vismændene påpeger, at Danmark som lille land er afhængig af international handel og udveksling af arbejdskraft.

Vismændene pointerer, at udenlandsk arbejdskraft ikke bare kan modvirke flaskehalse og mangel på arbejdskraft, men både her og nu og på længere sigt løfter gennemsnitsindkomsten for indfødte danskere.

Rapporten leverer flere konkrete forslag til, hvordan Danmark på fair og effektiv vis kan tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. De anbefaler bl.a.:

  • At beløbsordningen udvides, så beløbsgrænsen for, hvornår personer udenfor for EU kan få adgang til det danske arbejdsmarked, sænkes. I dag skal udlændinge kunne dokumentere en årlig indtægt på 408.800 kr.
  • At fjerne topskatten i de første fem år, en udlænding arbejder i Danmark.
  • At gøre det mere attraktivt for udlændinge, der har taget en kandidatuddannelse i Danmark, at blive i landet efter endt uddannelse.

Adm. direktør Jacob Holbraad:

”Vi befinder os lige nu i en tid, hvor et politisk flertal udenom regeringen vælger at gøre det sværere og sværere at tiltrække dygtige og højt kvalificerede udlændinge til Danmark. Det er derfor godt at se, at vismændene går den anden vej og anerkender, at vi har brug for den vigtige udenlandske arbejdskraft.

I løbet af det seneste år har et flertal i Folketinget valgt at stramme den såkaldte beløbsordning ikke én, men to gange. Og det til trods for, at udlændinge på beløbsordningen er en entydigt god forretning for Danmark.

Vismændene foreslår en anden kurs end den, vi lige nu ser på Christiansborg. De mener at beløbsgrænsen bør sænkes, ikke hæves. Vismændene vil ikke gøre det mindre attraktivt at komme til Danmark og arbejde. De vil gøre det mere attraktivt. Og det er jeg helt enig i.”

Mere viden

Vismandsrapporten om Dansk Økonomi, forår 2017

Arbejdsmarked
30. maj 2017
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk
LÆS MERE
Mere viden