VEU-systemet skal forbedres

Hvis vi skal have flere til at efteruddanne sig, skal vi skabe et VEU-system af høj kvalitet med relevante kurser. Dagens udspil til en reform af voksen- og efteruddannelsen rummer forslag, der går i den retning. Men udspillet indeholder også fejlskud.

Regeringens VEU-ekspertgruppe har offentliggjort 13 anbefalinger til, hvordan fremtidens voksen- og efteruddannelsessystem (VEU) bør indrettes.

Adm. direktør Jacob Holbraad:

”Danmark skal have et VEU-system, der er fleksibelt, enkelt, og er tilpasset virksomhedernes behov. Det skal blandt andet omfatte et AMU, hvor kurserne er relevante og af højeste kvalitet. Det er vejen frem, hvis vi skal have flere til at efteruddanne sig.

Derfor er det positivt, at ekspertgruppen netop har fokus på en række problemer i AMU. F.eks. ved forslaget om en enklere udbetaling af godtgørelse til virksomhederne, øget overskuelighed, når det gælder udbuddet af kurser, øget brug af digitalisering og mulighed for løbende godkendelse af nye udbydere.

Jeg savner dog forslag om, at undervisningen i langt højere grad bliver flyttet fra skolerne og ud på virksomhederne, tæt på medarbejderenes hverdag.

Men der er klart noget at bygge på, når det gælder ekspertgruppens forslag til et mere fleksibelt AMU.

Til gengæld kan der være udfordringer med forslaget om kraftigt at barbere antallet af AMU-kurser.

Hvis man vil reducere antallet af kurser, bør det ske klogt og meningsfuldt, så det er afstemt med virksomhedernes behov.

Som forslaget ser ud nu, vil det risikere at gå ud over helt almindelige virksomheder, men især de mindre og specialiserede virksomheder vil få sværere ved at efteruddanne deres medarbejdere. De har særligt behov for uddannelse inden for nogle nicher.

VEU-ekspertgruppen har også en vision om en personlig uddannelseskonto. Vi har imidlertid allerede over en årrække opbygget kompetencefonde, hvor arbejdsgivere og lønmodtagere i fællesskab aftaler deres behov for efteruddannelse. Både selvvalgt uddannelse og aftalt uddannelse. De fonde har vi gode erfaringer med. De er til glæde for både medarbejdere og virksomheder, og de blev senest udbygget ved overenskomstforhandlinger i 2017.

Og der er ikke meget, der tyder på, at det vil føre til et løft af de ufaglærtes kompetencer i stedet at indføre en individuel uddannelseskonto.

Den helt afgørende indsats skal derfor ske over for AMU. AMU skal gøres så attraktivt for medarbejdere og virksomheder, at alle bruger det.”

Uddannelse
13. juni 2017
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk
LINKS
Ekspert­gruppens rapport