Nye og bedre regler for erhvervsuddannelse for voksne

Aftalekredsen (regeringen, DF, S, R og SF) har aftalt en række justeringer af erhvervsuddannelser for voksne. Blandt andet ophæves maksimumgrænsen på to års praktikuddannelse. Det er et godt skridt.

Med erhvervsuddannelsesreformen blev reglerne for erhvervsuddannelser for voksne ændret markant. Det har desværre betydet en nedgang på 20 pct. i antallet af voksne på erhvervsuddannelserne. Det er forhåbningen, at de justeringer, der nu er aftalt, kan få flere voksne til at vælge en erhvervsuddannelse.

De vigtigste justeringer er:

  • Maksimumgrænsen på to års praktikuddannelse ophæves. Det betyder, at elever med en praktikuddannelse på mere end to år ikke længere skal, men kan få afkortet deres praktikuddannelse. Dermed ligestilles de voksne med de unge.
  • Den obligatoriske individuelle afkortning af skoleundervisningen afskaffes. Eleverne vil have ret til at få vurderet deres kompetencer, men de er ikke tvunget til at få afkortet skoleundervisningen. Det giver forhåbentlig et mere sammenhængende uddannelsesforløb.

Chefkonsulent Karina Beg Poulsen:

”Med de nye justeringer har vi taget et lille, men vigtigt skridt for at gøre erhvervsuddannelse for voksne (EUV) mere attraktiv for både virksomheder og lærlinge. Det er meget glædeligt, for vi har brug for at flere – også voksne – vælger at gennemføre en erhvervsuddannelse.

Blandt de vigtigste ændringer er ophævelsen af den to-årige praktikperiode. Den har ind til nu været en udfordring for elever med lang praktikperiode, fordi der ikke har været tid nok til at lære i praktikperioden. Det bliver der nu rettet op på.

Tilsvarende er det positivt, at det nu bliver mere fleksibelt for eleven og virksomheden at finde ud af, hvor meget eleven kan få afkortet sin uddannelse som følge af elevens joberfaring og tidligere uddannelse.

Jeg er også meget tilfreds med, at disse justeringer sker, fordi der er blevet lyttet til DA’s kritik af ordningen.

Det var vigtigt med disse ændringer, for de seneste år har der desværre været en markant nedgang af elever, der starter på EUV. Den udvikling skal vendes. Der er derfor behov for at se på yderligere justeringer af ordningen, herunder uddannelsens struktur, hvor eleverne bliver placeret på ét af tre faste spor. Det er ufleksibelt og svært at overskue for den enkelte og for virksomhederne. Mere gennemsigtige og fleksible rammer er nødvendige, hvis vi skal lykkedes med ambitionen om at få flere voksne til at tage en erhvervsuddannelse.”

Uddannelse
14. juni 2017
KONTAKT
Chefkonsulent
Karina Beg Poulsen
33 38 92 41
kbp@da.dk