DA er klar til trepartsforhandlinger

I dag starter trepartsforhandlingerne om fremtidens voksen- og efteruddannelsessystem (VEU). Fra DA deltager adm. direktør Jacob Holbraad og vice adm. direktør Pernille Knudsen, der vil arbejde for et langt mere fleksibelt efteruddannelsessystem, hvor især det offentlige AMU bliver tilpasset virksomhedernes og medarbejdernes behov.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter mødes i dag til et indledende møde klokken 9.00 i Statsministeriet.

Adm. direktør Jacob Holbraad:

”Jeg ser frem til, at vi nu kommer i gang med trepartsforhandlingerne, som skal sikre, at vi også fremadrettet har de rigtige kompetencer på arbejdsmarkedet.

Danmark skal have et enkelt og fleksibelt voksen- og efteruddannelsessystem. Det er DA’s mål, at trepartsforhandlingerne fører til et mere fleksibelt VEU-system, som alle har lyst til at bruge. Efteruddannelse skal ske ud fra de behov, som både virksomheder og medarbejdere har – nu og i fremtiden. Det offentlige AMU-system, rettet mod de faglærte og ufaglærte, er blevet for bureaukratisk og ufleksibelt. Det opfylder ikke virksomhedernes og medarbejdernes behov i tilstrækkelig grad.

DA håber, at trepartsforhandlingerne vil føre til, at uddannelserne i højere grad er rettet mod virkeligheden for den enkelte virksomhed og medarbejder – f.eks. ved at foregå på virksomheden fremfor på skolebænken. Vi skal have balance i betalingerne af godtgørelse til virksomhederne – så der indbetales, hvad der er behov for, og udbetales, hvad virksomhederne er berettigede til. Desuden vil vi gerne have gjort det langt nemmere at blive godkendt som udbyder. Alt sammen for at sikre at virksomheder og medarbejdere får de kompetencer, som matcher fremtidens arbejdsmarked.”

Arbejdsmarked
22. juni 2017
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk