Arbejdsulykker 2016

  • Mindre fald i ulykkesfrekvens og uændret ulykkesfravær

DA’s statistik over arbejdsulykker viser, at ulykkesfrekvensen er faldet fra 2015 til 2016. Opgjort på alle medarbejdere er ulykkesfrekvensen, målt ved antal arbejdsulykker pr. 1 million præsterede arbejdstimer, faldet fra 13,4 i 2015 til 13,1 i 2016. Tilsvarende er ulykkesfrekvensen for arbejdere alene faldet fra 22,4 til 21,7, jf. tabellen med hovedresultater i Læs mere boksen.

Ulykkesfraværet i 2016, målt ved antal tabte arbejdstimer pr. 1.000 præsterede arbejdstimer, er uændret i forhold til året før, både for alle medarbejdere (1,4) og for arbejdere (2,3).

Inden for fremstillingsvirksomhed er ulykkesfrekvensen og ulykkesfraværet faldet for alle medarbejdere og for arbejdere alene. Ulykkesfrekvensen for arbejdere er faldet mest, fra 20,4 i 2015 til 19,3 i 2016, jf. tabellen med hovedresultater i Læs mere boksen.

Ulykkesfrekvensen inden for bygge- og anlægsvirksomhed er stort set uændret med et niveau omkring 19 for alle medarbejdere. Ulykkesfraværet er derimod steget for denne hovedbranche. For gruppen af arbejdere er ulykkesfraværet steget fra 2,6 til 3,4.

For de serviceprægede erhverv som helhed er ulykkesfrekvensen faldet, mens ulykkesfraværet er steget en smule i forhold til sidste år. Ulykkesfrekvensen er således faldet fra 14,2 i 2015 til 14,0 i 2016 opgjort på alle medarbejdere.

Metode og begreber

Arbejdsulykker 2016 omfatter ulykkestilfælde, som har medført fravær fra arbejdspladsen på mindst én dag ud over tilskadekomstdagen.

Ulykkesfrekvensen beregnes som antallet af tilskadekomster pr. 1 million præsterede timer. Fraværet beregnes som antallet af tabte arbejdstimer pr. 1.000 præsterede timer. I de tabte arbejdstimer indgår fravær som følge af ulykker i 2016 samt tabte arbejdsdage i 2016 på grund af ulykker indtruffet i 2015.

Yderligere oplysninger

Detaljerede resultater vil blive bragt i publikationen Arbejdsulykker 2016, som udkommer primo september 2017. Heri kan bl.a. ses opdelinger af arbejdsulykker efter alder, arbejdsfunktion og skadens art.

Statistikken kan rekvireres ved henvendelse til DA Statistik på e-mail salg@da.dk.

Datagrundlag

Statistikken er baseret på frivillige indberetninger fra i alt 345 virksomheder. Virksomhederne i statistikken beskæftiger knap 48.000 fuldtidsansatte arbejdere og omkring 40.000 fuldtidsansatte funktionærer. 76 pct. af de præsterede arbejdstimer i 2016 er placeret inden for fremstillingsvirksomhed eller bygge- og anlægsvirksomhed, hvilket er væsentligt mere, end hvad de to hovedbrancher indgår med i DA’s StrukturStatistik (46 pct. i 2016).

Arbejdsulykker 2016 er baseret på anmeldelser til Arbejdstilsynet via EASY-systemet. Formålet er at give de enkelte virksomheder et benchmarking værktøj til at måle sig op mod andre. Der kommer hele tiden nye virksomheder til, og det kan påvirke udviklingen.

En del af ændringerne fra år til år skyldes en varierende deltagelse i statistikken inden for de enkelte brancher. Forskydningerne gør det relevant at se på beregninger af ulykkesfrekvensen for identiske virksomheder, dvs. virksomheder med deltagelse i statistikken for arbejdsulykker i både 2015 og 2016.

For identiske virksomheder ligger ulykkesfrekvensen for hele DA på 13,1 for alle medarbejdere i 2016, dvs. på samme niveau som for alle deltagere. For arbejdere er der en mindre forskel med en ulykkesfrekvens på 21,9 for identiske virksomheder (21,7 for alle deltagere).

Fordelt på de tre hovedbrancher er ulykkesfrekvenserne 10,4 for fremstillingsvirksomhed,

19,1 for bygge- og anlægsvirksomhed og 14,2 for serviceprægede erhverv. Sammenlignet med ulykkesfrekvenserne i tabellen med hovedresultater i Læs mere boksen ligger niveauet for de identiske virksomheder altså en smule højere inden for både bygge- og anlægsvirksomhed og serviceprægede erhverv. Det samme gør sig gældende ved opgørelse på arbejdere alene med hhv. 19,4, 27,4 og 21,3 i ulykkesfrekvens for de tre hovedbrancher.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Henrik Lynge Hansen
33 38 93 69
hlh@da.dk
Publiceret:
30. juni 2017
LÆS MERE
Printvenlig udgaveHovedresultater, alle medarbejdere og arbejdere