Dansk Arbejdsgiverforening har den 28. juni 2017 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høringssvar om lovforslag om friere rammer for efterskoler og frie fagskoler

DA takker for at være blevet hørt i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om folkehøjskoler (lempelse af tilskudsbetingelser om bygninger og arealer, varetagelse af opgaver udover skolernes skole- og undervisningsvirksomhed, justering af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper m.v.)

DA har ingen bemærkninger til udkastet, da dette område som udgangspunkt ligger uden for DA’s virkefelt. DA henviser til vores medlemsorganisationers eventuelle svar.

En oversigt over medlemsorganisationerne kan findes her:

http://www.da.dk/supershowdoc.asp?prid=11100001

KONTAKT
Chefkonsulent
Rasmus Enemark
33 38 92 08
rae@da.dk
Publiceret:
28. juni 2017