Den fremstrakte hånd til den enkelte flygtning

Af viceadm. direktør Pernille Knudsen, Dansk Arbejdsgiverforening og næstformand, Ejnar Holst, LO

Det er nu et år siden, flygtninge for første gang kunne komme i praktik i en dansk virksomhed via den såkaldte integrationsgrunduddannelse (igu'en). 680 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har påbegyndt et igu-forløb, hvor de via praktik samt faglig og sproglig opkvalificering har taget et vigtigt skridt fra passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse.

De har fået chancen for at opnå det, som langt de fleste ønsker - nemlig at blive i stand til at forsørge sig selv og sin familie. Integrationsgrunduddannelsen er en del af den trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration, som LO og DA indgik med regeringen - og vi er både glade for og stolte af ordningen. Den er en fremstrakt hånd til den enkelte flygtning eller familiesammenførte, så de hermed kan få fodfæste på arbejdsmarkedet eller gå videre i uddannelsessystemet.

Rockwool Fonden har offentliggjort en analyse om indvandreres uddannelsesbaggrund, der viser, at flygtninge generelt har en kort uddannelsesbaggrund og en relativt lav beskæftigelsesfrekvens. Det er dét billede, en aktiv arbejdsmarkedsrettet integrationsindsats skal medvirke til at ændre, og her spiller igu'en og de øvrige redskaber som f.eks. løntilskud en vigtig rolle. Igu'en rummer konkrete uddannelsesforløb ved en skolebænk. Men det helt afgørende kompetenceløft, som flygtningen vil opleve, vil ske i dagligdagen på jobbet. Ligesom det at gå på arbejde for danskere betyder, at man løbende får oplæring og viden om sit fag i hverdagen. Især for flygtninge giver det desuden en vigtig indsigt i dansk arbejdskultur, omgangstone og praktisk brug af det danske sprog.

LO og DA havde gerne set, at endnu flere flygtninge var ansat i et igujob, men vi kan heldigvis konstatere, at der er kommet godt flow i ansættelserne inden for de sidste fem måneder. Således er over 500 begyndt i et igu-job i det første halvår af 2017.

Vi har en forventning om, at der i den kommende tid vil være en tilsvarende interesse i at ansætte flygtninge i en igu-stilling. Over 300 virksomheder har allerede ansat en flygtning i en igu-stilling, og det vil vi gerne sige tak for, selvom der fortsat ligger et stykke arbejde i at udbrede kendskabet til ordningen til flere virksomheder.

Herudover skal samarbejdet mellem jobcentrene og virksomhederne styrkes for at sikre et godt match mellem flygtninge og virksomheder. Jobcentrene spiller en afgørende rolle. Det er dem, der har kontakten både med virksomhederne og med flygtningene. Det er dem, der har indsigten til at føre den rette flygtning sammen med den rette virksomhed.

Bragt i Jyllands-Posten 27. juli 2017