Vi bør fremme en kultur, hvor fædre tager mere barsel

Af chefkonsulent Trine B. Hougaard, Dansk Arbejdsgiverforening

Når et forældrepar venter sig en lille ny, rejser der sig naturligt et spørgsmål om barsel. Hvordan skal den fordeles? Hvem skal have mest?

I langt de fleste tilfælde ender moren med størstedelen af de 32 ugers forældreorlov. En fordeling, der skyldes vores kultur og familiernes måde at indrette sig på, men også en fordeling, der kan være god grund til at påvirke.

Det er ellers ikke, fordi fædrenes brug af barsel ikke debatteres. Senest her i Politiken 9. august, hvor flere ledende personer fra fagbevægelsen med LO og Dansk Magisterforening i spidsen slår til lyd for, at der skal lovgives for at få mænd til at tage større del i barslen.

Ud over at det er problematisk at invitere politikere ind i hjemmet og bestemme noget, der kun bør bestemmes af forældrene, er det faktuelt forkert at påstå, at fædrene er dårligt stillet. Moren har helt rigtigt ret til mere barsel ved barnets første dage - af hensyn til barnet og moren - men derfra kan forældrene frit fordele de 32 ugers barsel mellem sig.

Det er derudover bemærkelsesværdigt, at forfatterne til indlægget beklager sig over, at fædre ikke har gode nok muligheder for at få løn under barsel.

Mulighederne er aftalt i overenskomsterne; de er resultatet af fagbevægelsens egen prioritering. Det er derfor ren ansvarsforflygtigelse at bede politikere om lovgivning på et område, som fagbevægelsen selv har ansvaret for at prioritere.

Forfatternes kritik er også besynderlig, da vi netop ved overenskomstforhandlinger i foråret blev enige om, at faren ved barsel skal have ret til fuld løn. Det har han i op til 10 uger. Mulighederne for, at fædre tager orlov, er altså til stede, og de er løbende blevet forbedret. Disse nye muligheder skal have lov at virke, og vi forventer, at flere fædre i fremtiden vil tage mere forældreorlov.

I sidste ende er fordelingen af barsel et spørgsmål om kultur og præferencer. Men vi er ikke uenige i, at det danske arbejdsmarked vil kunne få stor gavn af en mere fleksibel barselskultur, så det ikke altid er mor, der passer barn.

Det er også derfor, at vi og en række danske virksomheder arbejder sammen med ligestillingsministeren og erhvervsministeren om en kampagne her til efteråret.

Den skal fremme en kultur, hvor det er mere normalt og acceptabelt, at fædre tager orlov.

Der er god grund til at arbejde med fædres brug af orlov. Men det skal være med en tilstrækkelig respekt for forældres frie valg. Arbejdet klares ikke ved kompliceret lovgivning, tvang og mere regulering.

Bragt i Politiken den 19. august 2017