Bredt forlig om ny ferielov

Positivt at ny ferielov bygger på forslag fra arbejdsmarkedets parter.

Folketinget har i dag med stort flertal vedtaget en ny ferielov. Den nye lov træder i kraft 1. september 2020.

Direktør Fini Beilin:

”Det er meget tilfredsstillende, at Folketinget vælger at gennemføre det forslag til ny ferielov, som arbejdsmarkedets parter har udarbejdet. Dermed videreføres grundprincipperne i den nuværende ferielov, og loven bringes i overensstemmelse med EU-retten.

Den nye ferielov letter det administrative bøvl for overenskomstdækkede virksomheder på det private arbejdsmarked. Samtidig kompenseres virksomhederne helt frem til 2044 for de omkostninger, der følger af overgangen til samtidighedsferie. Det ændrer ikke ved det beklagelige i, at arbejdsgiverne står tilbage med en regning på flere hundrede millioner kr. på langt sigt.”

Personale og administration
31. oktober 2017
KONTAKT
Direktør
Fini Beilin
33 38 93 51
fib@da.dk
LINKS
Om den nye ferielov