Dansk Arbejdsgiverforenings bud på fremtidens EU

Læs publikationen på dansk her.

Read the english version here.

Indhold

Kapitel 1: Et EU, hvor vækst og tryghed går hånd i hånd

Kapitel 2: Et EU, hvor arbejdskraftens fri bevægelighed er fremtidssikret og foregår ansvarligt

Kapitel 3: Et EU, hvor medlemslandene er bedre til at uddanne til beskæftigelse

Kapitel 4: Et EU, hvor medlemslande handler på fælles beslutninger

Resume

Denne publikation præsenterer DA’s ønsker til fremtidens EU og vores anbefalinger til, hvordan vi i fællesskab kan skabe et endnu bedre EU. Vi peger frem mod 2025, fordi vi ved, at ændringerne tager tid og kræver politisk vilje. Det gør vi inden for de områder, som vi som arbejdsgivere beskæftiger os med og ved noget om, det vil sige arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik i en national og international kontekst.

EU spiller en stor rolle for Danmark, den danske befolkning og virksomhederne. Danmark nyder desuden godt af de økonomiske fordele, der er forbundet med at være en del af EU’s indre marked. For Danmark er det derfor afgørende, at Europa samlet set evner at skabe vækst og velstand, så EU’s medlemslande står endnu stærkere i den globale konkurrence og favner den teknologiske udvikling.

KONTAKT
Europapolitisk chef
Christiane Mißlbeck-Winberg
33 38 92 40
cmw@da.dk
Publiceret:
6. oktober 2017