Arbejdsgivere: Politikere har ansvar for borgernes psyke

Af arbejdsmiljøchef Christina Sode Haslund, Dansk Arbejdsgiverforening

Flere og flere politikere og fagbevægelsen peger igen og igen på, at stigningen i anmeldelser af psykiske sygdomme i arbejdsskadesystemet kalder på handling. Senest i sidste uge ringede FOA med alarmklokkerne og konstaterede i en pressemeddelelse, at der er sket et dramatisk dyk i anerkendelse af arbejdsskader. Og onsdag er beskæftigelsesministeren kaldt i samråd om psykiske sygdomme som arbejdsskader.

Find løsningen i forebyggelse
Som arbejdsgivere deler vi bekymringen om, at der stadig er flere personer, som tilsyneladende er plaget med psykiske lidelser. Løsningen kan og skal ikke findes i arbejdsskadesystemet.

Vi løser ikke udfordringen med psykiske lidelser ved at ændre på anerkendelseskriterierne for arbejdsskader. Løsningen skal derimod findes i behandlersystemet og via gode forebyggelsestiltag.

Der bliver i dag anmeldt langt flere sager om psykisk erhvervssygdom i arbejdsskadesystemet end før. I hver eneste sag bliver det nøje vurderet, om der er sammenhæng mellem symptomer, diagnose og forhold på arbejdet. Det sker blandt andet med inddragelse af arbejdsmedicinere på højeste niveau.

Ikke kun arbejdsrelateret
Når der i dag ikke bliver anerkendt flere sager om psykiske arbejdsskader, er det af den simple grund, at størstedelen af de psykiske sygdomstilfælde ikke skyldes arbejdet, men derimod helt andre ting.

Man kan kun få tilkendt erstatning, hvis der er dokumentation for, at ens skade faktisk skyldes arbejdet. Og sådan skal det også være. For hvis det ikke er forhold på arbejdet, som er årsagen til sygdommen, skal man ikke have erstatning fra arbejdsskadesystemet. Det betyder ikke, at man ikke kan have brug for både støtte og en hjælpende hånd – men den hjælp skal man have på anden vis.

Et alvorligt samfundsproblem
Nye undersøgelser om psykiske sygdomme i Danmark peger alle i samme retning: Flere og flere unge, som endnu ikke er i arbejde, rammes af stress og psykisk sygdom såsom angst og depression.

Psykiske lidelser er altså et samfundsproblem, og der er et behov for at tale om, hvordan de psykiske lidelser bedst forebygges i hele samfundet. Det er ikke en hjælp for den syge at anerkende flere psykiske sygdomme som arbejdsskader. Det vil derimod være en hjælp for den syge, hvis politikerne peger på langtidsholdbare løsninger i forhold til at forebygge sygdom og sikre, at de syge bliver behandlet der, hvor hjælpen er nærmest. Nemlig i behandlersystemet.

Bragt i Altinget den 11. oktober 2017