Dansk Arbejdsgiverforening har den 16. oktober 2017 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høringssvar om lovforslag om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har indgået en politisk aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked.

Den politiske aftale bygger på konklusionerne fra en arbejdsgruppe, som bl.a. DA og LO har været knyttet til. Arbejdsgruppen blev nedsat på baggrund af en anbefaling fra Dagpengekommissionen.

DA støtter i sin helhed konklusionerne fra arbejdsgruppen om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked. Den politiske aftale lægger sig fuldstændig op af arbejdsgruppens anbefalinger, hvorfor DA også støtter det lovforslag, der nu er sent i høring.

Forslaget til et nyt dagpengesystem indebærer både en forenkling og en modernisering.

Der sker en forenkling ved, at det fremtidige dagpengesystem i højere grad bygger på objektive, registerbaserede og digitale løsninger.

Der sker en modernisering blandt andet ved, at ledige ikke længere er selvstændige eller lønmodtagere i dagpengesystemet, men hvert individ kan medregne forskellige typer arbejdsindkomst til at opnå rettigheder i dagpengesystemet.

Det er DA’s opfattelse, at forslaget til et nyt dagpengesystem er et eksempel på en omlægning af det danske samfund, der gør Danmark parat til at kunne håndtere nye og ændrede beskæftigelsesformer. Det ændrede dagpengesystem er derfor også et spørgsmål, som der er grundlag for at inddrage i Disruptionrådets arbejde, som et eksempel på en omstilling af det danske arbejdsmarked til fremtidens udfordringer.

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
16. oktober 2017