Den økonomiske vagthund har taget sig en lur

Af adm. direktør Jacob Holbraad, Dansk Arbejdsgiverforening

Den danske økonomi kører nu for alvor derudad. Beskæftigelsen stiger, ledigheden falder, og væksten er tilbage. Det går godt. Det var de økonomiske vismænds hovedbudskab, da de tirsdag fremlagde deres diagnose af det danske samfund. Og så vidt har de også ret.

Men vismændene undervurderer den måske største trussel, vi lige nu har mod dansk vækst og velstand: Manglen på arbejdskraft.

Ledigheden er i dag så lav og beskæftigelsen så høj, at mange virksomheder allerede nu må lede forgæves efter kvalificerede medarbejdere. Hvis ikke der bliver gjort noget ved udviklingen, er vi på vej mod samme overophedede arbejdsmarked, som vi havde umiddelbart før krisen. Vi er der ikke endnu. Men vi kan ende der.

Den situation mangler vismændene desværre blik for. De anerkender ganske vist, at der i brancher og dele af landet mangler kvalificerede medarbejdere. Og de anerkender, at der er en risiko for, at lønniveauet eskalerer hurtigere, end hvad godt er.

Men de undervurderer omfanget. Manglen på arbejdskraft er en realitet den dag i dag. Og man behøver ikke lede længe efter en dansk virksomhedsejer, der kan berette om mangel på arbejdskraft.

Metalarbejderne og el-fagene har i flertallet af de danske kommuner reelt set fuld beskæftigelse.

Transportbranchen kan hverken opstøve danske chauffører eller regne med, at de østeuropæiske chauffører kommer til Danmark og lapper hullet.

I bygge- og anlægsbranchen oplever 30 pct. af virksomhederne en produktionsbegrænsning på grund af mangel på arbejdskraft. Og læg dertil den langsigtede demografiske udfordring i, at Europa som helhed vil have 12 millioner færre personer i den erhvervsaktive alder om 15 år.

De europæiske lande vil derfor kæmpe hårdt for at tiltrække og fastholde den dygtige arbejdskraft i de kommende år.

Der er flere gode analyser og budskaber i vismændenes rapport. Og vismændene spiller også en vigtig rolle i forhold til at råbe politikerne op og skubbe på med de nødvendige reformer. For i sidste ende er det naturligvis politikerne og ikke vismændene, vi har brug for at råbe op. Men det er nu en gang skuffende, at vismændene ikke har ordentligt blik for den største udfordring, Danmarks økonomi står overfor.

Virksomhederne mangler arbejdskraft, og det kalder på politisk handling. Vismændene burde være den vagthund, der vækker politikerne tids nok til, at de når at handle.

Men her lader det desværre til, at vagthunden selv har taget sig en lur.

Bragt i Berlingske den 19. oktober 2017