Personaleomsætning 2016

  • Årlig personaletilgang på 30,7 pct. og afgang på 27,9 pct.
  • Flere stillinger blev tiltrådt end fratrådt i 2016

Den samlede personaletilgang var på 30,7 pct. i 2016 for hele DA-området, mens den samlede personaleafgang var på 27,9 pct. Dette er stort set det samme niveau som i 2015, hvor tilgangen var 30,6 pct., mens afgangen var 26,9 pct., jf. figur 1.

Tallene viser derudover, at der i 2016 er besat flere stillinger, end der er fratrådt. Tilgangen for arbejdere var 35,4 pct. og var dermed højere end tilgangen for funktionærer, som var 24,5 pct., jf. tabel 1. Afgangsprocenten blandt arbejdere var 31,2, mens funktionærerne havde en afgangsprocent på 23,5 i 2016.

Alle tre hovedbrancher havde en tilgangsprocent, der var større end afgangsprocenten. Serviceprægede erhverv havde den højeste til- og afgangsprocent i 2016 på hhv. 34,7 og 31,5 efterfulgt af bygge- og anlægsvirksomhed med en tilgang på 31,5 pct. og en afgang på 27,5. Endelig var der inden for fremstillingsvirksomhed en tilgang på 20,4 pct. og en afgang på 18,9 pct. jf. tabel 1.

De kvartalsvise til- og afgange lå for alle fire kvartaler i 2016 mellem 10,4 pct. og 13,9 pct. på hele DA-området, jf. tabel 2.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation af Personaleomsætning 2016 indeholder detaljerede oplysninger om personaleomsætningen, og udkommer samme uge som denne Statistik-Nyt. Henvendelse herom kan ske til DA Statistik, e-mail: salg@da.dk.

KONTAKT
Publiceret:
25. oktober 2017
LÆS MERE
Printvenlig versionTabel 1Tabel 2Metode m.m.