Mangel på arbejdskraft

Rapporten i PDF

Indhold

1. Arbejdskraftsmangel koster produktion og arbejdspladser

2. Det kan hurtigt gå galt igen

3. Skæv fordeling af ledige

4. Matchningsproblemer på arbejdsmarkedet

5. Flere skal tættere på arbejdsmarkedet

6. Stort virksomhedsengagement i beskæftigelsesindsatsen

7. Ressourcer på arbejdsmarkedet

Litteratur

Resumé

Dansk økonomi er kommet fri af krisen, og manglen på arbejdskraft tager til.

Konsekvensen af arbejdskraftmangel er, at produktionen begrænses, og at Danmark går glip af beskæftigelse og øget velstand.

De ledige ressourcer på arbejdsmarkedet er begrænsede. Det gælder i Danmark, men også i vores nabolande, hvor andelen af ledige stillinger også vokser.

Selv om ledigheden er faldende, er der stadig områder eller faggrupper, hvor der er mange ledige. Det er en udfordring, at ledige i deres jobsøgning koncentrerer jobsøgningen til job forholdsvis tæt på bopælen, og at hver 6.ledig reelt ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Kommunerne skal derfor styrke samarbejdet og give høj prioritet til indsatser, som matcher den tilgængelige arbejdskraft med virksomhedernes arbejdskraftbehov.

Der er samtidigbrug for politiske initiativer, som har vægt i forhold til de store udfordringer, som virksomhederne står over for. Det er ikke nok med justeringer i indsatsen over for ledige. Tiltag skal være rettet i mod langt flere og bidrage til en større arbejdsstyrke.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
31. august 2017