Dansk Arbejdsgiverforening har den 9. november 2017 svaret Udlændinge- og Integrationsministeriet i sagen om

Høring om udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg)

DA har modtaget høring over lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg).

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love i høring. Dansk Arbejdsgiverforening (DA) takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Udkastet til lovforslag udmønter Aftale om flere år på arbejdsmarkedet, og DA bakker op om dette. DA har således ingen yderligere bemærkninger, idet forslaget øger incitamentet til at tage et arbejde og samtidig understøtter incitamentet til at lære dansk.

KONTAKT
Uddannelses- og integrationschef
Jannik Bay
33 38 92 06
jab@da.dk
Publiceret:
13. november 2017