I flere dele af landet står integrationen i stampe

Af chefkonsulent Rasmus Brygger, Dansk Arbejdsgiverforening

Integration er et emne, der fylder meget i danskernes bevidsthed. Det fylder også en del i Christiansborgs sale. Og der er ofte fokus på, hvordan vi kan ændre lovene og reglerne, så vi som samfund kan forbedre integrationen. Èn ting, der til gengæld ikke tales helt så meget om, er, hvor ekstremt vigtig kommunernes indsats er for, om flygtninge og indvandrere bliver integreret i samfundet og på arbejdsmarkedet. I mange tilfælde er det op til kommunens arbejde, hvorvidt integrationen lykkes eller ej. 

Der er store forskelle mellem kommunerne, når det gælder, hvor mange flygtninge og indvandrere der kommer i job. I Vallensbæk er det lykkedes kommunen at få 57 pct. af kommunens ikkevestlige indvandrere i job. I den anden ende af skalaen er Vordingborg Kommune, hvor kun 27 pct. er kommet i job. Det er altså - set i andel - over dobbelt så mange i arbejde fra den ene kommune til den anden.

Både 57 pct. og 27 pct. i job er stadig et godt stykke lavere end tallene for etniske danskere. Men med 57 pct. indvandrere i beskæftigelse i Vallensbæk er man immervæk kommet meget tættere på god integration end i mange andre kommuner. Når integrationen så står i stampe andre steder i landet, er det jo særligt der, vi må sætte ind.

Integration handler i sagens natur om mange andre ting end kun at få udlændinge i arbejde, men omvendt er arbejdet også helt centralt, hvis vi skal få flere til at blive en del af det danske samfund. Det er på arbejdet, at mange udlændinge bliver gode til dansk. Det er her, de kan blive venner med danske kolleger, og det er her, de kan komme mere i berøring med den danske kultur. Skal integrationen lykkes, er et arbejde et naturligt første skridt.

Nu er det jo naturligvis ikke kommunernes ansvar alene, om indvandrerne kommer i arbejde. Det kræver også en villighed fra den enkelte. Det har historisk vist sig at være sværere at motivere ikkevestlige indvandrere og flygtninge til at komme i arbejde, men det betyder på ingen måde, at det er umuligt. Men for at komme i arbejde skal man også være aktivt jobsøgende - og det er kommunens opgave at sørge for, at man rent faktisk søger job og møder op til samtaler, når man er ledig kontanthjælpsmodtager. Det, der for alvor også skal til, er, at kommunernes medarbejdere møder indvandrerne med forventningen om, at de selvfølgelig kan komme i arbejde - og også stiller krav til, at de aktivt søger job.

Hvis vi for alvor skal rykke ved integrationen, er det helt oplagt at skubbe på, for at kommunerne lærer af de dygtigste, og at vi i hele landet tør møde arbejdsløse indvandrere med høje forventninger og faste krav i beskæftigelsessystemet.

Det vil være til gavn for den enkelte indvandrer, for virksomhederne og selvfølgelig også for hele samfundet.

Bragt i Jyllands-Posten 28. november 2017