KonfliktStatistik 3. kvartal 2017

  • Fjerde laveste konfliktomfang for et overenskomstår

I 3. kvartal 2017 var der 34 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 1.731 tabte arbejdsdage, jf. tabellen i Læs mere boksen. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 42,5 personer og var af 0,9 dags varighed. For et 3. kvartal var konfliktomfanget det højeste i nogle år, men for år med overenskomstforhandling er niveauet det fjerde laveste, jf. figur 1.

Der var 16 arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 3. kvartal 2017. De resulterede i 955 tabte arbejdsdage, omfattede i gennemsnit 53,1 personer og var af 1,1 dags varighed, jf. tabellen i Læs mere boksen.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges, så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 3. kvartal 2017 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer dags dato.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
Publiceret:
5. december 2017
LÆS MERE
Printvenlig versionTabel