Stadigt store rekrutteringsproblemer for virksomhederne

Hver femte virksomhed kan ikke skaffe den type medarbejder, de har brug for, når de rekrutterer.

STAR har offentliggjort en ny rekrutteringsundersøgelse. Undersøgelsen viser, at virksomhederne i en periode på 2 måneder i efteråret 2017 har haft vanskeligt ved at få besat 20.000 stillinger.

I perioden er det godt hver 3. virksomhed, som har haft et rekrutteringsbehov. Det betyder, at hver 5 rekrutterende virksomhed ikke fik de medarbejdere de ønskede sig.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Den nye rekrutteringsundersøgelse er dyster læsning. Den slår fast, at manglen på kvalificeret arbejdskraft stadig er Danmarks største økonomiske udfordring.

På blot to måneder har virksomhederne i 20.000 tilfælde haft svært ved at besætte en stilling. Det svarer til, at hver femte virksomhed med en ledig plads måske enten har måtte besætte jobbet med en medarbejder, der ikke havde de rette kompetencer, eller måske helt har opgivet at ansætte.

Det betyder, at virksomhederne står betydeligt svagere, når de skal øge produktionen og skabe endnu flere arbejdspladser.

Det er dog positivt, at rekrutteringsproblemerne kun er vokset beskedent det seneste halve år.

Vi ser formentlig frugterne af gennemførte reformer. De som tidligere ville have gået på efterløn bliver i stedet for i arbejde.

Virksomhederne selv breder deres rekrutteringskanaler ud og flere og flere flygtninge, kontanthjælpsmodtagere og andre uden for arbejdsmarkedet finder vej til job.

Politiske reformer bl.a. med kontanthjælpsloft og 225-timers-reglen kombineret med en refusionsreform har utvivlsomt har deres virkning på jobcentrenes prioriteringer.

Der må tages politiske initiativer, som modvirker mangel på kvalificerede medarbejdere - dels ved at få flere ind på arbejdsmarkedet, og dels ved at gøre mere for at tiltrække kvalificerede udlændinge.”

Arbejdsmarked
13. december 2017
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LINKS
STARS rekruttering­sundersøgelse