Vi bør handle nu, hvis vi skal undgå overophedning

Af underdirektør Erik Simonsen, Dansk Arbejdsgiverforening

3F's Søren Heisel og Frederik I. Pedersen gik i et indlæg i Børsen 18. december mod strømmen og betvivlede det, som danske økonomer, fagfolk og politikere over en bred kam efterhånden er enige om: At danske virksomheder i stigende omfang mangler arbejdskraft.

Men manglen på arbejdskraft er alt andet end en myte, og deres synspunkt bygger på selektiv læsning af en enkelt rapport. De skriver, at det kun er 8 pct. af de danske virksomheder, der forgæves har forsøgt at rekruttere til en stilling. Og det er da også rigtigt nok.

Men langt mere interessant er det at fokusere på de virksomheder, der rent faktisk har haft brug for nye medarbejdere. Her er det hver fjerde virksomhed, der ikke har kunnet få fat på den medarbejder, de ønsker sig.

Det tal stemmer også bedre overens med det, vi ved fra andre opgørelser. Ifølge Danmarks Statistik er det eksempelvis 30 pct. af virksomhederne i byggeriet, der må begrænse deres produktion, fordi de ikke kan finde arbejdskraft nok. Og i specifikke underbrancher er det tilfældet for op mod hver anden virksomhed.

Stigende problem

Vi vil ikke påstå, at hele det danske arbejdsmarked er påvirket af flaskehalse, men udviklingen går i den retning.

Manglen på arbejdskraft er desværre så omfattende, at udviklingen minder om 2006-2007, hvor manglen på arbejdskraft var med til at bringe dansk økonomi ud af balance. Det er uansvarligt, hvis vi skal have et overophedet arbejdsmarked propfyldt af flaskehalse, før vi handler.

Når udviklingen går i én retning, er det nødvendigt at udvise rettidig omhu og håndtere det i opløbet.

For situationen kan håndteres. Et bidrag til en løsning er f.eks. det fælles katalog med 20 forslag, som Beskæftigelsesrådet har sendt til beskæftigelsesministeren, og som både arbejdsgivere og lønmodtagere står bag. Et bidrag der afspejler, at begge parter anerkender, at manglen på medarbejdere er et problem.

Kære 3F, lad os holde fast i den enighed.

Bragt i Børsen 28.12.2017