Udviklingen i antallet af kontanthjælpsfamilier

Antallet af kontanthjælpsfamilier falder i 2017

Tabel 1 viser udviklingen i antallet af kontanthjælpsfamilier over perioden 2013 til 2017. Der skelnes mellem kontanthjælpspar med børn og enlige kontanthjælpsmodtagere med børn.

Tabel 1:

Antal kontanthjælpsfamilier

2013

2014

2015

2016

2017

Par med børn

5.700

5.900

6.200

7.100

6.300

Enlige med børn

24.800

23.900

23.600

22.700

19.200

I alt

30.500

29.800

29.800

29.700

25.500

ANM.:Par består af to personer der begge modtager kontanthjælp i uge 35 det pågældende år. I 2017 omfatter tabellen således i alt ca. 32.000 kontanthjælpsmodtagere. Tallene er afrundet.

KILDE:Egne beregninger på baggrund af specialkørsel fra Danmarks Statistik.

Boks 1:

Sådan har vi gjort

Tabellen viser udviklingen i antallet af familier der modtager en kontanthjælpsydelse bestående af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

En kontanthjælpsfamilie kan enten bestå af en enlig forsørger, der modtager en kontanthjælpsydelse, eller et par med børn hvor begge forsørgere modtager en kontanthjælpsydelse.

Børn er defineret som hjemmeboende personer mellem 0 og 18 år.

Parrene udgøres af ægtefæller, registrerede partnere, samlevende eller samboende.

Forældreoplysningerne er fundet ved brug af beskæftigelsesoplysninger fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM koblet med oplysninger fra Befolkningsregistret.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Nina Maria Pedersen
33389399
nmp@da.dk
Publiceret:
19. januar 2018