Godt med styrket fokus på at få indvandrere i job

Regeringens ghettoplan rummer flere positive elementer, som gennem en styrket beskæftigelsesindsats skal bekæmpe parallelsamfund.

Regeringen har i dag lanceret en ghettoplan, der bl.a. indeholder forslag om:

  • Yderligere gevinst for kommuner, der får indvandrere i job.
  • En lavere ydelse for kontanthjælpsmodtagere, der flytter ind i ghettoer.
  • En række boligpolitiske tiltag, der skal mindske en geografisk koncentration af integrationsudfordringerne.

Adm. direktør Jacob Holbraad:

”Det er godt og nødvendigt, at regeringen tager livtag med det problem, at integrationen i dele af landet står i stampe. En alt for stor del af ikke-vestlige indvandrere står i dag uden for arbejdsmarkedet og dermed i et vist omfang også uden for samfundet.

Beskæftigelsesindsatsen er en af de helt afgørende nøgler, hvis vi ønsker at løse udfordringen med parallelsamfund.

Vi ved fra forskningen, at det er sværere at få personer i job, hvis de bor i områder, hvor der er mange på offentlig forsørgelse. Derfor er forslaget om at begrænse tilflytningen af kontanthjælpsmodtagere til udsatte boligområder tiltrængt.

Mens det allerede i dag er en god forretning for kommunerne og samfundet at investere i at få indvandrere i job, så er der mange kommuner, der sakker bagud på indsatsen. Med den foreslåede bonus til kommunerne, vil der ikke være nogen god undskyldning for ikke at arbejde benhårdt for at få indvandrere i job.”

Mere viden

Link til regeringens udspil.

Arbejdsmarked
1. marts 2018
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk
LÆS MERE
Mere viden