DA-aftaler

Der er 54 dokument(er)
   2018 (3)
   2017 (1)
   2013 (1)
   2011 (1)
   2010 (2)
   2009 (2)
   2008 (3)
   2007 (10)
   2006 (2)
   2005 (1)
   2004 (6)
   2003 (6)
   2002 (5)
   2001 (2)
   2000 (5)
   1999 (1)
   1993 (1)
   1992 (1)
   1908 (1)
Efter produkt

2018Til top
Rammeaftale mellem DA og KODA/Gramex
23.03.2018, Aftaler
Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2017-2020
27.02.2018, Aftaler
Standardchaufføroverenskomsten 2017-2020
21.02.2018, Aftaler

2017Til top
Ny trepartsaftale løfter voksen- og efteruddannelserne markant
27.10.2017, DA Opinion

2013Til top
Standardchaufføroverenskomsten 2012-2014
07.01.2013, Aftaler

2011Til top
Rammeaftale mellem DA og KODA/Gramex
31.05.2011, Aftaler

2010Til top
DA/LO-aftale om social dumping
10.12.2010, Aftaler
EU-domstolen blåstempler dansk implementering
11.02.2010, DA Opinion

2009Til top
LO og DA har indgået rammeaftale forud for overenskomstforhandlingerne i foråret 2010
12.11.2009, DA Opinion
Rammeaftale mellem DA og KODA/Gramex
23.03.2009, Aftaler

2008Til top
Retningslinjer for sagsbehandlingen i Arbejdsretten
27.06.2008, Aftaler
Normen
27.02.2008, Aftaler
Bemærkninger til Normen
27.02.2008, Aftaler

2007Til top
Dansk konfliktpraksis er forenelig med EU
18.12.2007, DA Opinion
Implementering af den europæiske rammeaftale om stress
16.11.2007, Aftaler
Teleaftalen
28.08.2007, Aftaler
Hovedaftalens § 5
28.08.2007, Aftaler
Mæglingsforslaget 2007
28.08.2007, Aftaler
Samarbejdsaftalen 2006
28.08.2007, Aftaler
Rammeaftale vedrørende chikane og vold på arbejdspladsen
26.04.2007, Aftaler
Mæglingsforslag fremsat
06.04.2007, DA Opinion
Standardchaufføroverenskomsten 2007-2010
02.03.2007, Aftaler
Lederaftalen
07.02.2007, Aftaler

2006Til top
Rammeaftale for overenskomstforhandlingerne 2007
24.11.2006, Aftaler
Aftale om kontrolforanstaltninger
27.10.2006, Aftaler

2005Til top
ATP skal administrere barselsordning
17.03.2005, DA Opinion

2004Til top
Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress
31.12.2004, Aftaler
Standardchaufføroverenskomsten
13.08.2004, Aftaler
DA godkender mæglingsforslag
19.04.2004, DA Opinion
Mæglingsforslaget 2004
27.03.2004, Aftaler
Mæglingsforslag sendt til afstemning
26.03.2004, DA Opinion
Enighed om mæglingsforslag
22.03.2004, DA Opinion

2003Til top
Ny klimaaftale mellem DA og LO
25.11.2003, DA Opinion
Gennembrud for ligelønsarbejdet
21.08.2003, DA Opinion
DA - LO: Opsamlingsaftale om pensionsforhold for ansatte i flexjob
27.02.2003, Aftaler
DA - LH: Protokollat vedrørende overførsel af ferie m.v.
27.02.2003, Aftaler
DA - LO: Aftale om Hovedaftalens anvendelse på slagteriområdet
07.02.2003, Aftaler
Afbalanceret lovforslag om foreningsfrihed
10.01.2003, DA Opinion

2002Til top
DA: Slut med sagen om feriepenge
02.12.2002, DA Opinion
DA respekterer indgåede aftaler - også om pension
16.10.2002, Debatindlæg
LH - DA: Aftale om implementering af direktivet om tidsbegrænset ansættelse
14.08.2002, Aftaler
DA - LO: Aftale om implementering af direktiv om tidsbegrænset ansættelse
07.08.2002, Aftaler
DA - LO: Sommertid fra og med år 2002
12.02.2002, Aftaler

2001Til top
LH - DA: Aftale om implementering af direktivet om deltidsaftale
20.01.2001, Aftaler
DA - LO: Aftale om implementering af direktivet om deltidsarbejde
09.01.2001, Aftaler

2000Til top
Samarbejdsaftalen af 9. juni 1986
07.08.2000, Aftaler
DA - PLO: Bedriftslæger
01.03.2000, Aftaler
DA - LO: Aftale om kontrolforanstaltninger
01.03.2000, Aftaler
DA - LO: Aftale om implementeringsprocedure
01.03.2000, Aftaler
DA - LO: Aftale om implementering af direktivet om tilrettelæggelsen af arbejdstiden
07.01.2000, Aftaler

1999Til top
DA - LO: Aftale om implementering af direktiv om forældreorlov
03.06.1999, Aftaler

1993Til top
Hovedaftalen
11.01.1993, Aftaler

1992Til top
DA - LO: Aftale om udenlandske arbejdsgiveres udstationering af arbejdstagere i Danmark
20.11.1992, Aftaler

1908Til top
DA - LO: Norm for regler ved behandling af faglig strid
17.08.1908, Aftaler