DA-aftaler

Der er 40 dokument(er)
   Aftaler (40)
Alle produkter

AftalerTil top
Rammeaftale mellem DA og KODA/Gramex
23.03.2018, Aftaler
Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2017-2020
27.02.2018, Aftaler
Standardchaufføroverenskomsten 2017-2020
21.02.2018, Aftaler
Standardchaufføroverenskomsten 2012-2014
07.01.2013, Aftaler
Rammeaftale mellem DA og KODA/Gramex
31.05.2011, Aftaler
DA/LO-aftale om social dumping
10.12.2010, Aftaler
Rammeaftale mellem DA og KODA/Gramex
23.03.2009, Aftaler
Retningslinjer for sagsbehandlingen i Arbejdsretten
27.06.2008, Aftaler
Normen
27.02.2008, Aftaler
Bemærkninger til Normen
27.02.2008, Aftaler
Implementering af den europæiske rammeaftale om stress
16.11.2007, Aftaler
Teleaftalen
28.08.2007, Aftaler
Hovedaftalens § 5
28.08.2007, Aftaler
Mæglingsforslaget 2007
28.08.2007, Aftaler
Samarbejdsaftalen 2006
28.08.2007, Aftaler
Rammeaftale vedrørende chikane og vold på arbejdspladsen
26.04.2007, Aftaler
Standardchaufføroverenskomsten 2007-2010
02.03.2007, Aftaler
Lederaftalen
07.02.2007, Aftaler
Rammeaftale for overenskomstforhandlingerne 2007
24.11.2006, Aftaler
Aftale om kontrolforanstaltninger
27.10.2006, Aftaler
Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress
31.12.2004, Aftaler
Standardchaufføroverenskomsten
13.08.2004, Aftaler
Mæglingsforslaget 2004
27.03.2004, Aftaler
DA - LO: Opsamlingsaftale om pensionsforhold for ansatte i flexjob
27.02.2003, Aftaler
DA - LH: Protokollat vedrørende overførsel af ferie m.v.
27.02.2003, Aftaler
DA - LO: Aftale om Hovedaftalens anvendelse på slagteriområdet
07.02.2003, Aftaler
LH - DA: Aftale om implementering af direktivet om tidsbegrænset ansættelse
14.08.2002, Aftaler
DA - LO: Aftale om implementering af direktiv om tidsbegrænset ansættelse
07.08.2002, Aftaler
DA - LO: Sommertid fra og med år 2002
12.02.2002, Aftaler
LH - DA: Aftale om implementering af direktivet om deltidsaftale
20.01.2001, Aftaler
DA - LO: Aftale om implementering af direktivet om deltidsarbejde
09.01.2001, Aftaler
Samarbejdsaftalen af 9. juni 1986
07.08.2000, Aftaler
DA - PLO: Bedriftslæger
01.03.2000, Aftaler
DA - LO: Aftale om kontrolforanstaltninger
01.03.2000, Aftaler
DA - LO: Aftale om implementeringsprocedure
01.03.2000, Aftaler
DA - LO: Aftale om implementering af direktivet om tilrettelæggelsen af arbejdstiden
07.01.2000, Aftaler
DA - LO: Aftale om implementering af direktiv om forældreorlov
03.06.1999, Aftaler
Hovedaftalen
11.01.1993, Aftaler
DA - LO: Aftale om udenlandske arbejdsgiveres udstationering af arbejdstagere i Danmark
20.11.1992, Aftaler
DA - LO: Norm for regler ved behandling af faglig strid
17.08.1908, Aftaler