Integration og Indvandring

Der er 118 dokument(er)
   2018 (2)
   2017 (8)
   2016 (10)
   2015 (4)
   2014 (2)
   2013 (3)
   2012 (2)
   2011 (7)
   2010 (1)
   2009 (1)
   2008 (8)
   2007 (7)
   2006 (18)
   2005 (13)
   2004 (13)
   2003 (11)
   2002 (7)
   2001 (1)
Efter produkt

2018Til top
Stor tilfredshed med IGU til flygtninge
27.09.2018, DA Opinion
Godt med styrket fokus på at få indvandrere i job
01.03.2018, DA Opinion

2017Til top
Alt for mange indvandrere er stadig på offentlig forsørgelse
27.11.2017, DA Opinion
IGU'en er en succes
02.11.2017, DA Opinion
Trepartsaftale om integration er en succes
01.09.2017, DA Opinion
Vismændene understreger behovet for udenlandsk arbejdskraft
30.05.2017, DA Opinion
Berlingske fejlfortolker DA-tal
08.02.2017, DA Opinion
høringssvar om udkast til ny bekendtgørelse om obligatoriske nationale test i folkeskolen
03.02.2017, Høringssvar
Høringssvar om udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for i en krisesituation at afvise asyl-ansøgere ved grænsen)
03.02.2017, Høringssvar
Flygtninge skal i job og ikke parkeres på offentlig forsørgelse
12.01.2017, Rapporter og analyser

2016Til top
Ansæt en flygtning i en ordinær stilling og få en bonus, 2016
21.09.2016, Rapporter og analyser
Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU?, 2016
21.09.2016, Rapporter og analyser
Oversigt over beskæftigelsesordninger for flygtninge, 2016
21.09.2016, Rapporter og analyser
DA's høringssvar på høring om bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (IGU) og virksomhedsbonus efter integration
01.07.2016, Høringssvar
Startskud for ny adgang til arbejdsmarkedet for flygtninge
01.07.2016, DA Opinion
Vi har brug for mennesker!
10.06.2016, DA Opinion
Høringsvar om udkast til lov om ændring af udlændingeloven (ophævelse af 2 års-fristen i sager om familiesammenføring med børn og overgangsregel for ret til fer
03.06.2016, Høringssvar
Høringssvar om forslag til lov om ændring af udlændingeloven (beløbsordningen)
19.04.2016, Høringssvar
Høringssvar om forslag til lov om ændring af udlændingeloven (greencard-ordningen)
19.04.2016, Høringssvar
Lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram
18.04.2016, Høringssvar

2015Til top
Høring vedrørende lovforslag nr. L 2 om indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.
06.08.2015, Høringssvar
Kom og møde DA på Folkemødet!
03.06.2015, DA Opinion
Høring vedrørende forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelse
10.04.2015, Høringssvar
Ikke-vestlige indvandrere og arbejdsmarkedet, marts 2015
31.03.2015, Rapporter og analyser

2014Til top
Udenlandsk arbejdskraft, august 2014
29.08.2014, Rapporter og analyser
Beskæftigelsesindsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate grupper i Danmark
16.06.2014, Rapporter og analyser

2013Til top
Rapport afliver fagbevægelsens myter om østeuropæisk arbejdskraft
24.06.2013, DA Opinion
Høringssvar på høring over udkast til lovforslag om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
04.03.2013, Høringssvar
Høringssvar på udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven
14.01.2013, Høringssvar

2012Til top
Flere indvandrere falder ud af arbejdsmarkedet
27.11.2012, DA Opinion
Ikke-vestlige indvandrere & arbejdsmarkedet, september 2012
10.09.2012, Rapporter og analyser

2011Til top
Udlandet skal hjælpe med vækst
16.11.2011, Debatindlæg
Dansk model for immigration af højtuddannede klarer sig fint
11.11.2011, DA Opinion
Forslag til lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven (Styrket kommunal vejledningspligt og indførelse af resultattilskud i Forbindelse med repa
10.06.2011, Høringssvar
forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love
06.03.2011, Høringssvar
Høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Reform af ægtefællesammenføringsreglerne m.v.)
23.02.2011, Høringssvar
Høring over lov om ændring af udlændingeloven (Opholdskort med biometriske kendetegn samt præcisering af gennemførelse af opholdsdirektivet m.v.)
16.02.2011, Høringssvar
Høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og lov om social service (Ændring af 450 timer
18.01.2011, Høringssvar

2010Til top
Ikke-vestlige indvandrere & Arbejdsmarkedet, september 2010
23.09.2010, Rapporter og analyser

2009Til top
Høring af forslag til Lov om ændring af udlændingeloven
29.01.2009, Høringssvar

2008Til top
Ikke-vestlige indvandrere & Arbejdsmarkedet, december 2008
04.12.2008, Rapporter og analyser
Uddannelse betaler sig for indvandrere
11.11.2008, DA Opinion
DA's høringssvar på forslag til lov om ændring af udlændingeloven
15.09.2008, Høringssvar
Arbejdsmarkedet løser integrationsproblemerne
07.07.2008, Debatindlæg
Lovforslag om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
24.03.2008, Høringssvar
mange har fået en ny chance
12.03.2008, DA Opinion
Jobplan vil forlænge opsvinget
28.02.2008, DA Opinion
LO og DA indgår aftale om sikring af et tilstrækkeligt arbejdsudbud
13.02.2008, DA Opinion

2007Til top
Starthjælpen giver job
28.11.2007, DA Opinion
Velfærdssamfundet afhængig af bedre integration af indvandrerkvinder
20.08.2007, Debatindlæg
Dårlig integration i folkeskolen
09.05.2007, DA Opinion
Nyt projekt skal få flere indvandrere og efterkommere i arbejde
20.04.2007, DA Opinion
Stop demotiveringen af indvandrere
18.04.2007, DA Opinion
OECD: Flere indvandrere skal i arbejde
05.03.2007, DA Opinion
Sociale klausuler ødelægger fleksibilitet
17.01.2007, DA Opinion

2006Til top
Vandringer og integration, 2006
18.12.2006, Rapporter og analyser
Ny 4-partsaftale om integration
13.12.2006, DA Opinion
Manglen på arbejdskraft går nu op for kommunerne
30.10.2006, DA Opinion
Tosprogede svigtes i Folkeskolen
24.10.2006, DA Opinion
Kommunal udgiftsvækst undergraver arbejdsmarkedet
03.10.2006, DA Opinion
ArbejdsMarkedsRapport 2006: Erhvervsuddannelser
07.09.2006, Rapporter og analyser
Ubrugelige tal fra Danmarks Statistik
31.08.2006, DA Opinion
Fælles fokuspunkter for LO og DA mht. LBR's input til Beskæftigelsesplan Light for 2007
28.08.2006, Rapporter og analyser
Virksomheder ansætter allerede indvandrere
09.08.2006, DA Opinion
Nye ledighedstal kræver handling
27.07.2006, DA Opinion
Godt og skidt i ny tænketanksrapport
07.06.2006, DA Opinion
Høring af forslag om Ændring af Udlændingeloven
11.05.2006, Høringssvar
Fleksjob er ikke løsningen for kontanthjælpsmodtagere
04.05.2006, DA Opinion
Høringssvar over forslag til ny integrationspolitik for Københavns Kommune
02.05.2006, Høringssvar
Regeringen når ikke målet
04.04.2006, DA Opinion
Farligt forslag om sociale klausuler fra Københavns overborgmester
21.03.2006, DA Opinion
Kompetenceafklaring, januar 2006
31.01.2006, Rapporter og analyser
Velfærdskommissionens rapport "Fremtidens velfærd - vores valg"
12.01.2006, Høringssvar

2005Til top
Seriøst bud på alvorlige udfordringer
07.12.2005, DA Opinion
Kommunerne svigter indvandrerkvinderne
29.11.2005, DA Opinion
Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven (Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager om humanitær opholdstilladelse, indbe-retnin
29.11.2005, Høringssvar
Fejlskud fra LO
21.11.2005, DA Opinion
Høring over forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik
08.11.2005, Høringssvar
Høring over forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven
08.11.2005, Høringssvar
Social klausul er forældet planøkonomi
31.10.2005, DA Opinion
Færre ledige indvandrere
26.09.2005, DA Opinion
Positivt at regeringen vil fastholde højtkvalificerede udenlandske studerende
22.06.2005, DA Opinion
Bekendtgørelse om bl.a. logbog
02.06.2005, Høringssvar
Vigtige skridt mod en bedre integration
10.05.2005, DA Opinion
Økonomiske incitamenter virker
04.04.2005, DA Opinion
Globaliseringens gevinster kræver reformer
03.03.2005, DA Opinion

2004Til top
Resultatløn skaber resultater
12.10.2004, DA Opinion
Danmark dårligere til integration end Tyskland
04.10.2004, DA Opinion
Fremadrettet finanslovforslag
26.08.2004, DA Opinion
Høje sociale ydelser kan fastholde
16.06.2004, DA Opinion
Indvandrere er velkomne på virksomhederne
08.06.2004, Debatindlæg
DA: Ikke brug for nye særordninger
03.06.2004, DA Opinion
Giv velfærdsdebatten en chance
24.05.2004, DA Opinion
Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR, 2004
29.04.2004, Rapporter og analyser
Kommuner får kun få indvandrere i job
15.04.2004, DA Opinion
Det europæiske arbejdsmarked, 2004
01.04.2004, Rapporter og analyser
Uddannelse er udlændinges vej til job
25.02.2004, Debatindlæg
Forhastede konklusioner om indvandrere
12.02.2004, DA Opinion
Velkvalificerede udlændinges adgang til Danmark og andre lande
05.02.2004, DA Opinion

2003Til top
Gode karakterer til dansk fleksibilitet
26.11.2003, DA Opinion
KRITIK AF DA's TAL SKYDER FORBI
23.10.2003, DA Opinion
Færre veluddannede danskere
14.10.2003, DA Opinion
ArbejdsMarkedsRapport 2003
06.10.2003, Rapporter og analyser
Befolkningen og politikerne må vælge
06.10.2003, DA Opinion
Stort potentiale for bedre integration
06.10.2003, DA Opinion
Useriøs kritik af integrationsplanen
03.09.2003, DA Opinion
Bedre integration af flygtninge og indvandrere på det regionale arbejdsmarked
19.05.2003, Aftaler
Høringssvar på forslag til lov om ændring af udlændingeloven j.nr. 2002/4000-30
11.04.2003, Høringssvar
Høringssvar på forslag til lov om revision af integrationsloven, j.nr. 2002/5000-1
14.03.2003, Høringssvar
Høringssvar på forslag til lov om ændring af udlændingeloven j.nr. 2002/4000-11
13.01.2003, Høringssvar

2002Til top
Ingen frygt for billig arbejdskraft
27.12.2002, DA Opinion
DA: Nødvendigt med flere reformer
12.11.2002, DA Opinion
Øget integration en nødvendighed
30.10.2002, DA Opinion
Kommunerne svigter integrationen
23.09.2002, DA Opinion
Hovskisnovsi holdning til integration
01.06.2002, Debatindlæg
4-partsaftale om integration: Fælles konklusionspapir til "På vej mod en ny integrationspolitik"
23.05.2002, Aftaler
LO - DA: Bedre integration af flygtninge og indvandrere på det danske arbejdsmarked
28.01.2002, Aftaler

2001Til top
Integration & arbejdsmarkedet, 2001
02.01.2001, Rapporter og analyser