Sygefravær

Der er 71 dokument(er)
   2017 (1)
   2015 (2)
   2012 (6)
   2011 (6)
   2010 (7)
   2009 (4)
   2008 (13)
   2007 (4)
   2006 (5)
   2005 (5)
   2004 (4)
   2003 (11)
   2002 (1)
   1999 (1)
   1998 (1)
Efter produkt

2017Til top
Sygedagpengeudgifter løber løbsk
24.01.2017, DA Opinion

2015Til top
Høring for udkast til bekendtgørelse om beskæftigelseskrav/beregning (sygedagpenge)
11.12.2015, Høringssvar
Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigel
13.04.2015, Høringssvar

2012Til top
Svar på høring om ændring af lov om sygedagpenge (Forhøjelse af virksomhedernes finansieringsbidrag ved forsikringsordningen for mindre, private arbejdsgivere)
26.11.2012, Høringssvar
Høring vedr. ny bekendtgørelse om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion af syge- og barselsdagpenge
02.11.2012, Høringssvar
Høring om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsat
02.11.2012, Høringssvar
Ny bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende
11.06.2012, Høringssvar
Ingen bliver raske af at være på sygedagpenge
16.03.2012, Debatindlæg
Høringssvar til forslag til Lov om ændring af lov om syge-dagpenge (Ændring af anmeldelsesfrister og anmodnings-frister samt mere effektiv udsendelse af oplysni
12.01.2012, Høringssvar

2011Til top
Forslag til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemod
17.11.2011, Høringssvar
Kommunalt sygefravær skal ned
01.06.2011, Debatindlæg
udkast til lov om ændring af lov om syge-dagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v)
08.02.2011, Høringssvar
Høringssvar på udkast til ny bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende
04.02.2011, Høringssvar
Høringssvar på forslag til ændring af lov om sygedagpenge (større fleksibilitet i opfølgning og indsats)
07.01.2011, Høringssvar
Arbejdsmarkedsrapport 2010
03.01.2011, Rapporter og analyser

2010Til top
Lovforslag L 68 - Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)
26.11.2010, Høringssvar
Lovforslag L 67 (sygedagpenge refusionssatser)
26.11.2010, Høringssvar
Ny aftale målretter aktiveringen
05.11.2010, DA Opinion
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge
01.09.2010, Høringssvar
Vikarer må gerne afgøre sygedagpengesager
04.05.2010, DA Opinion
Kontakt til arbejdspladsen kan være en fordel for sygemeldte
15.03.2010, DA Opinion
Standardrekvisition skal hjælpe læger
09.03.2010, DA Opinion

2009Til top
Høringssvar på lovforslag om ændring af sygedagpenge-loven m.m.
28.12.2009, Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om sygedagpenge og dp333
04.12.2009, Høringssvar
DF og regeringen forlænger sygefraværet
02.04.2009, DA Opinion
Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændi
15.01.2009, Høringssvar

2008Til top
Høringssvar vedrørende forsøgsbekendtgørelse om projekt "Aktive - hurtigere tilbage"
17.12.2008, Høringssvar
Høring vedrørende forslag til Lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge e
30.10.2008, Høringssvar
Nyt syn på sygefravær nødvendigt
10.06.2008, DA Opinion
Lovændring fik kommuner i arbejdstøjet
22.04.2008, DA Opinion
Høringssvar vedrørende Lovovervågning - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om L21 om sygedagpenge
19.04.2008, Høringssvar
Sygefravær er størst i det offentlige
14.04.2008, DA Opinion
Høringssvar lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)
01.04.2008, Høringssvar
Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge
19.02.2008, Høringssvar
Kommunerne spilder sygedagpenge
11.02.2008, DA Opinion
S vil øge arbejdsstyrke med 94.000
31.01.2008, DA Opinion
Samarbejde kan hjælpe flere tilbage på arbejdsmarkedet efter sygefravær
23.01.2008, Debatindlæg
Jobplan får flere i arbejde
21.01.2008, DA Opinion
12 forslag skal nedbringe sygefravær
18.01.2008, DA Opinion

2007Til top
Nu skal sygefraværet ned
20.12.2007, DA Opinion
Sagsbehandling må ikke overskygge jobindsats for syge
15.02.2007, DA Opinion
Læger sjusker med lægeerklæringer
22.01.2007, DA Opinion
Ingen kender kontanthjælpsmodtageres sygefravær
15.01.2007, DA Opinion

2006Til top
Ringe kommunal sygedagpengeindsats
21.11.2006, DA Opinion
Finanslov vil mindske arbejdsudbuddet
07.11.2006, DA Opinion
Fejltagelse at forlænge sygedagpengeret
01.11.2006, DA Opinion
Labour Market Report 2005
20.02.2006, Rapporter og analyser
Høringssvar vedrørende forslag til lov om dagpenge ved sygdom
10.01.2006, Høringssvar

2005Til top
ArbejdsMarkedsRapport, 2005
05.12.2005, Rapporter og analyser
Massive incitamentsproblemer hindrer integration
17.06.2005, DA Opinion
Høringssvar vedrørende udkast til ny lægeerklæring til virksomheden
25.05.2005, Høringssvar
DA: Forældet sygedagpengelov hindrer socialt ansvar
25.04.2005, DA Opinion
Høring om forslag til lov om forpligtende kommunale samarbejder
10.01.2005, Høringssvar

2004Til top
Høring om forslag til lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om arbejdsskade og lov om retssikkerhed og administration på det sociale om
19.10.2004, Høringssvar
Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om arbejdsskade og lov om retssikkerhed og administration på det so
15.10.2004, Høringssvar
Svingende indsats mod sygefravær i kommunerne
19.08.2004, DA Opinion
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dagpenge ved sygdom og fødsel
03.05.2004, Høringssvar

2003Til top
Handlingsplan - det gør vi ved sygefraværet
16.12.2003, DA Opinion
Manglende kommunal opfølgning øger sygefraværet
02.12.2003, DA Opinion
DA: blandet finanslovsaftale om dagpenge
08.11.2003, DA Opinion
DA: Urealistisk at halvere sygefravær
06.11.2003, DA Opinion
Arbejdsgivernes mål i koordinationsudvalgene, 2003
01.07.2003, Rapporter og analyser
Mange kommuner nøler med opfølgning
27.06.2003, DA Opinion
Regeringens debatoplæg om sygefravær
06.05.2003, DA Opinion
Regeringens debatoplæg om sygefravær
06.05.2003, DA Opinion
DA: Delvis raskmelding mens syge venter
05.05.2003, DA Opinion
Gulerod og gabestok
13.02.2003, Debatindlæg
DA afviser registrering af sygefravær
09.02.2003, DA Opinion

2002Til top
ArbejdsMarkedsRapport 2002: Sygefravær
21.08.2002, Rapporter og analyser

1999Til top
Socialpolitikken & arbejdsmarkedet, 1999
01.12.1999, Rapporter og analyser

1998Til top
ArbejdsMarkedsRapport 1998
01.05.1998, Rapporter og analyser