Barsel

Der er 6 dokument(er)
   2016 (1)
   2012 (1)
   2011 (2)
   2005 (1)
   2004 (1)
Efter produkt

2016Til top
Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af barselsloven (konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinge
30.09.2016, Høringssvar

2012Til top
Høring vedr. ny bekendtgørelse om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion af syge- og barselsdagpenge
02.11.2012, Høringssvar

2011Til top
Høring om forsøg med mindre intensiv indsats for personer på vej i job, på barsel m.v.
04.07.2011, Høringssvar
Fornuftig beslutning om barselsfond for selvstændige
09.06.2011, DA Opinion

2005Til top
DA-Barsel
23.05.2005, Netsteder

2004Til top
Åbningstale peger fremad
05.10.2004, DA Opinion