Beskæftigelsesrådet

Der er 31 dokument(er)
   2018 (2)
   2017 (1)
   2011 (1)
   2010 (2)
   2009 (8)
   2006 (5)
   2005 (1)
   2004 (3)
   2003 (6)
   2002 (2)
Efter produkt

2018Til top
Historisk gode betingelser for at finde arbejde
30.01.2018, DA Opinion
Ledigheden kunne falde endnu mere
04.01.2018, DA Opinion

2017Til top
Nye initiativer skal bekæmpe mangel på arbejdskraft
04.10.2017, DA Opinion

2011Til top
Høring om bekendtgørelse om aktiv beskæftigelsesindsats
06.01.2011, Høringssvar

2010Til top
Høring om ændring af bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse
17.12.2010, Høringssvar
Carsten Koch i forslag som ny formand for Beskæftigelsesrådet
04.03.2010, DA Opinion

2009Til top
Bekendtgørelsen om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant- og starthjælp, sygedagpenge samt ledigheds- og særlig ydelse til personer, der deltag
11.12.2009, Høringssvar
Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven
25.11.2009, Høringssvar
Høringssvar
10.11.2009, Høringssvar
Høringssvar på opdatering af bekendtgørelse om andre aktører m.fl. efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
02.07.2009, Høringssvar
Høringssvar på opdatering af bekendtgørelse om midler til de lokale beskæftigelsesråd efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
29.06.2009, Høringssvar
LO og DA's prioriteringer for den lokale beskæftigelsesindsats i 2010
28.05.2009, Rapporter og analyser
Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.
10.03.2009, Høringssvar
Arbejdsgiverrepræsentant i et lokalt beskæftigelsesråd
08.01.2009, Rapporter og analyser

2006Til top
Høring over lovforslag om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.(reform af integrationslovens finansieringssystem og
21.09.2006, Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om virksomhedsbegreb/arbejdssted og om opgørelse af antal lønmodtagere efter lov om varsling m.v. i forbindelse med afsked
21.09.2006, Høringssvar
RBR - Mål og fokuspunkter, august 2006
25.08.2006, Rapporter og analyser
RBR - placering og opgaver, juli 2006
12.07.2006, Rapporter og analyser
Høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1098 af 18. november 2005 om fleksjob
23.06.2006, Høringssvar

2005Til top
Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love
10.01.2005, Høringssvar

2004Til top
Høring om forslag til lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats og forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
27.12.2004, Høringssvar
Behov for klare mål for andre aktører
22.10.2004, DA Opinion
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (forlængelse af mulighed for 1-årige tilbud om vejledning og opkvalificering i første ledigh
05.04.2004, Høringssvar

2003Til top
Velkommen i arbejdsmarkedsrådet, 2003
17.12.2003, Rapporter og analyser
Arbejdsgivernes mål i arbejdsmarkedsrådene, 2003
17.12.2003, Rapporter og analyser
Velkommen i koordinationsudvalget, 2003
17.12.2003, Rapporter og analyser
Et statsligt forankret og enstreget Arbejdsmarkedssystem
01.12.2003, DA Opinion
Høring af bekendtgørelse om rådighed for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp alene på grund af ledighed.
11.07.2003, Høringssvar
Høring om udkast til notat om procedure for udarbejdelse af Den nationale handlingsplan for beskæftigelse 2003 - NAP2003
27.03.2003, Høringssvar

2002Til top
Vejledningen for spredt og uklar i målene
04.09.2002, DA Opinion
Redskaber og ordforklaringer på arbejdsmarkedsområdet, 2002
29.07.2002, Rapporter og analyser