Koordinationsudvalg

Der er 15 dokument(er)
   2005 (1)
   2004 (1)
   2003 (9)
   2002 (4)
Efter produkt

2005Til top
Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love
10.01.2005, Høringssvar

2004Til top
Høring om forslag til lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats og forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
27.12.2004, Høringssvar

2003Til top
Velkommen i koordinationsudvalget, 2003
17.12.2003, Rapporter og analyser
Arbejdsgivernes mål i koordinationsudvalgene, 2003
01.07.2003, Rapporter og analyser
Pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen i RAR
19.05.2003, Aftaler
Udmøntning af "Flere i arbejde" i kommunerne
19.05.2003, Aftaler
Bedre integration af flygtninge og indvandrere på det regionale arbejdsmarked
19.05.2003, Aftaler
Styrket fundament under beskæftigelsesindsatsen
07.05.2003, DA Opinion
Regeringens debatoplæg om sygefravær
06.05.2003, DA Opinion
Regeringens debatoplæg om sygefravær
06.05.2003, DA Opinion
DA: Ikke behov for amterne
29.04.2003, DA Opinion

2002Til top
Frivillighed skal bære det sociale engagement
21.11.2002, Debatindlæg
Kommunerne svigter integrationen
23.09.2002, DA Opinion
Fælles mål for LO og DA i forbindelse med videreudvikling af den sociale indsats for et mere rummeligt arbejdsmarked
08.03.2002, Aftaler
LO - DA: Bedre integration af flygtninge og indvandrere på det danske arbejdsmarked
28.01.2002, Aftaler