Kommuner

Der er 26 dokument(er)
   2013 (2)
   2011 (3)
   2006 (2)
   2005 (4)
   2004 (12)
   2003 (3)
Efter produkt

2013Til top
Beskæftigelsespolitik og kommunalvalg 2013
09.09.2013, 
Du får ikke job i dit jobcenter
07.06.2013, Debatindlæg

2011Til top
Virksomhederne tager gerne imod de svagere ledige
11.11.2011, Debatindlæg
Lukkedage lukker arbejdsmarkedet
14.07.2011, Debatindlæg
Kommunalt sygefravær skal ned
01.06.2011, Debatindlæg

2006Til top
Ringe kommunal sygedagpengeindsats
21.11.2006, DA Opinion
Yderligere ledighedsfald skal hjælpes på vej af hurtige politiske initiativer
26.09.2006, DA Opinion

2005Til top
UNDERSØGELSE AF MULIG FORTRÆNGNING AF ORDINÆRT ANSATTE VED AKTIVERING MED LØNTILSKUD
21.12.2005, DA Opinion
Virksomhederne har brug for arbejdskraft her og nu
01.12.2005, DA Opinion
Kampagne for at få ledige i job
11.11.2005, DA Opinion
Kommuner svigter ledige
26.05.2005, DA Opinion

2004Til top
Høring om forslag til lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats og forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
27.12.2004, Høringssvar
Kommuner sløser med kontrol
27.10.2004, DA Opinion
Behov for klare mål for andre aktører
22.10.2004, DA Opinion
Svingende indsats mod sygefravær i kommunerne
19.08.2004, DA Opinion
Mulighed for danskundervisning, 2004
18.05.2004, Rapporter og analyser
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dagpenge ved sygdom og fødsel
03.05.2004, Høringssvar
Beskæftigelsesudspil giver ikke svar på samfundets alvorlige udfordringer
27.04.2004, DA Opinion
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (forlængelse af mulighed for 1-årige tilbud om vejledning og opkvalificering i første ledigh
05.04.2004, Høringssvar
Kommuner duer ikke til globale udfordringer
26.03.2004, Debatindlæg
Ingen saglig grund til at opgive svage
25.02.2004, DA Opinion
Ringe kommunal indsats for de svageste
20.02.2004, DA Opinion
Beskæftigelsesministerens temapapir om "Udfordringer og krav til beskæftigelsesindsatsen for borgere"
02.02.2004, DA Opinion

2003Til top
Velkommen i koordinationsudvalget, 2003
17.12.2003, Rapporter og analyser
Manglende kommunal opfølgning øger sygefraværet
02.12.2003, DA Opinion
Et statsligt forankret og enstreget Arbejdsmarkedssystem
01.12.2003, DA Opinion