Kommuner

Der er 15 dokument(er)
   DA Opinion (15)
Alle produkter

DA OpinionTil top
Ringe kommunal sygedagpengeindsats
21.11.2006, DA Opinion
Yderligere ledighedsfald skal hjælpes på vej af hurtige politiske initiativer
26.09.2006, DA Opinion
UNDERSØGELSE AF MULIG FORTRÆNGNING AF ORDINÆRT ANSATTE VED AKTIVERING MED LØNTILSKUD
21.12.2005, DA Opinion
Virksomhederne har brug for arbejdskraft her og nu
01.12.2005, DA Opinion
Kampagne for at få ledige i job
11.11.2005, DA Opinion
Kommuner svigter ledige
26.05.2005, DA Opinion
Kommuner sløser med kontrol
27.10.2004, DA Opinion
Behov for klare mål for andre aktører
22.10.2004, DA Opinion
Svingende indsats mod sygefravær i kommunerne
19.08.2004, DA Opinion
Beskæftigelsesudspil giver ikke svar på samfundets alvorlige udfordringer
27.04.2004, DA Opinion
Ingen saglig grund til at opgive svage
25.02.2004, DA Opinion
Ringe kommunal indsats for de svageste
20.02.2004, DA Opinion
Beskæftigelsesministerens temapapir om "Udfordringer og krav til beskæftigelsesindsatsen for borgere"
02.02.2004, DA Opinion
Manglende kommunal opfølgning øger sygefraværet
02.12.2003, DA Opinion
Et statsligt forankret og enstreget Arbejdsmarkedssystem
01.12.2003, DA Opinion