Kontanthjælp

Der er 75 dokument(er)
   2018 (1)
   2017 (2)
   2015 (3)
   2014 (1)
   2013 (10)
   2012 (2)
   2011 (2)
   2008 (2)
   2007 (5)
   2006 (6)
   2005 (11)
   2004 (14)
   2003 (7)
   2002 (4)
   2001 (3)
   2000 (1)
   1998 (1)
Efter produkt

2018Til top
Ledigheden kunne falde endnu mere
31.05.2018, DA Opinion

2017Til top
Fra kontanthjælp til job
07.09.2017, DA Opinion
Rapport: Fra kontanthjælp til job
07.09.2017, Rapporter og analyser

2015Til top
Kontanthjælpsloft - positivt første skridt, men store udfordringer venter stadig
02.10.2015, DA Opinion
Svar på høring vedrørende udkast til bekendtgørelser som følge af indførelse af kontantydelse
20.05.2015, Høringssvar
Svar på høring om forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode
14.05.2015, Høringssvar

2014Til top
Finanslov er skridt imod borgerløn
13.11.2014, DA Opinion

2013Til top
høring om ændring af styringsbekendtgørelsen - kontanthjælpsreform
13.12.2013, Høringssvar
Høringssvar på ændringer af reglerne for kontanthjælp
17.06.2013, Høringssvar
Justering af kontanthjælpen
18.04.2013, DA Opinion
DA's analyser giver anledning til misforståelser
14.03.2013, DA Opinion
Overenskomsterne er ikke problemet
16.02.2013, Debatindlæg
DA er på sikker grund
11.02.2013, Debatindlæg
TV2 sammenligner æbler og pærer
05.02.2013, DA Opinion
Labour market report 2012
04.02.2013, Rapporter og analyser
Flere offentligt forsørgede i Danmark end i nabolandene
03.02.2013, DA Opinion
Arbejdsmarkedsrapport 2012
03.02.2013, Rapporter og analyser

2012Til top
Kontanthjælpsreform skal få flere i arbejde og uddannelse
20.04.2012, DA Opinion
Høring om lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
12.01.2012, Høringssvar

2011Til top
Halvdelen af kvinderne på kontanthjælp er ikke til rådighed
06.12.2011, DA Opinion
Kommuner bruger ikke råderum
08.11.2011, DA Opinion

2008Til top
mange har fået en ny chance
12.03.2008, DA Opinion
Kontakt med kontanthjælsmodtagere har stor betydning
05.03.2008, DA Opinion

2007Til top
Kommunerne svigter ledige kontanthjælpsmodtagere
19.12.2007, DA Opinion
ArbejdsMarkedsRapport 2007: Mangel på arbejdskraft
04.12.2007, Rapporter og analyser
Starthjælpen giver job
28.11.2007, DA Opinion
Kommunerne skaber usikkerhed om ledigheden
26.04.2007, DA Opinion
Ingen kender kontanthjælpsmodtageres sygefravær
15.01.2007, DA Opinion

2006Til top
Kontanthjælpsmodtagere ikke til rådighed
30.10.2006, DA Opinion
Høring over lovforslag om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.(reform af integrationslovens finansieringssystem og
21.09.2006, Høringssvar
Fælles fokuspunkter for LO og DA mht. LBR's input til Beskæftigelsesplan Light for 2007
28.08.2006, Rapporter og analyser
Lokale beskæftigelsesråd, marts 2006 - DA, LO og KL
03.03.2006, Rapporter og analyser
Labour Market Report 2005
20.02.2006, Rapporter og analyser
Velfærdskommissionens rapport "Fremtidens velfærd - vores valg"
12.01.2006, Høringssvar

2005Til top
Nødvendigt med et løft i unges kompetencer
07.12.2005, DA Opinion
ArbejdsMarkedsRapport, 2005
05.12.2005, Rapporter og analyser
Virksomhederne har brug for arbejdskraft her og nu
01.12.2005, DA Opinion
Høring over forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik
08.11.2005, Høringssvar
Høring over forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven
08.11.2005, Høringssvar
Ledighedsfald bør udløse politiske initiativer
27.10.2005, DA Opinion
Kontanthjælp fastlåser ledige i offentlig forsørgelse
28.06.2005, DA Opinion
Massive incitamentsproblemer hindrer integration
17.06.2005, DA Opinion
Kommuner svigter ledige
26.05.2005, DA Opinion
Integration på arbejdspladsen, maj 2005
12.05.2005, Rapporter og analyser
Redskaber i beskæftigelsesindsatsen, maj 2005
12.05.2005, Rapporter og analyser

2004Til top
Høring om forslag til lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats og forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
27.12.2004, Høringssvar
Nej til konkurrenceforvridende aktivering
25.11.2004, DA Opinion
Lovforslag om bekæmpelse af misbrug af sociale ydelser mv.
04.11.2004, Høringssvar
Kommuner sløser med kontrol
27.10.2004, DA Opinion
Vigtig indsats imod snyderi
21.10.2004, DA Opinion
Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Beskæftigelsestilbud til særligt udsatte unge under 18 år)
13.10.2004, Høringssvar
Danmark dårligere til integration end Tyskland
04.10.2004, DA Opinion
Statsligt ansvar for uddannelse og beskæftigelse
06.04.2004, DA Opinion
Strukturkommissionens betænkning
06.04.2004, Høringssvar
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (forlængelse af mulighed for 1-årige tilbud om vejledning og opkvalificering i første ledigh
05.04.2004, Høringssvar
Udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, integrationsloven og
08.03.2004, Høringssvar
Ingen saglig grund til at opgive svage
25.02.2004, DA Opinion
Ringe kommunal indsats for de svageste
20.02.2004, DA Opinion
Høringssvar vedr. udkast til vejledning til bekendtgørelse om nedsættelse og efterregulering af den samlede hjælp efter § 25 b i lov om aktiv socialpolitik
05.02.2004, Høringssvar

2003Til top
Høring af bekendtgørelse om rådighed for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp alene på grund af ledighed.
11.07.2003, Høringssvar
Arbejdsgivernes mål i koordinationsudvalgene, 2003
01.07.2003, Rapporter og analyser
Pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen i RAR
19.05.2003, Aftaler
Udmøntning af "Flere i arbejde" i kommunerne
19.05.2003, Aftaler
Bedre integration af flygtninge og indvandrere på det regionale arbejdsmarked
19.05.2003, Aftaler
Styrket fundament under beskæftigelsesindsatsen
07.05.2003, DA Opinion
Rådigheden for ringe
17.03.2003, DA Opinion

2002Til top
DA: bedre aktivering
25.11.2002, DA Opinion
Misvisende konklusioner
24.10.2002, DA Opinion
Aftale om "Flere i arbejde"
07.10.2002, DA Opinion
Fælles mål for LO og DA i forbindelse med videreudvikling af den sociale indsats for et mere rummeligt arbejdsmarked
08.03.2002, Aftaler

2001Til top
ArbejdsMarkedsRapport 2001
03.09.2001, Rapporter og analyser
Reglerne på det sociale område, 2001
01.08.2001, Rapporter og analyser
Integration & arbejdsmarkedet, 2001
02.01.2001, Rapporter og analyser

2000Til top
ArbejdsMarkedsRapport 2000
01.06.2000, Rapporter og analyser

1998Til top
ArbejdsMarkedsRapport 1998
01.05.1998, Rapporter og analyser