Vejledning og opkvalificering

Der er 10 dokument(er)
   2016 (1)
   2015 (1)
   2011 (2)
   2008 (2)
   2004 (4)
Efter produkt

2016Til top
Høringssvar om udkast til bekendtgørelse gældende fra 1. januar 2017 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for indsatte i fængsler og arresthuse
07.12.2016, Høringssvar

2015Til top
DA's vurdering af udspil fra ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats
10.03.2015, Høringssvar

2011Til top
Godt og skidt i forlig om beskæftigelsespolitikken
19.11.2011, DA Opinion
S-SF's fantasiprojekt til 4-6 mia.
04.09.2011, DA Opinion

2008Til top
Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af uddannelse og erhverv
14.05.2008, Høringssvar
mange har fået en ny chance
12.03.2008, DA Opinion

2004Til top
Nej til konkurrenceforvridende aktivering
25.11.2004, DA Opinion
Forvirring om jobeffekter
09.11.2004, DA Opinion
Intetsigende tal om langtidsledige
20.09.2004, DA Opinion
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (forlængelse af mulighed for 1-årige tilbud om vejledning og opkvalificering i første ledigh
05.04.2004, Høringssvar