Virksomhedernes sociale engagement

Der er 32 dokument(er)
   2018 (2)
   2017 (4)
   2015 (1)
   2014 (1)
   2012 (1)
   2011 (5)
   2010 (1)
   2008 (1)
   2007 (3)
   2006 (1)
   2005 (4)
   2004 (4)
   2003 (1)
   2002 (2)
   2001 (1)
Efter produkt

2018Til top
Rapport: Et stærkt socialt engagement
28.03.2018, Rapporter og analyser
Høringssvar om mulighed for at udarbejde Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer
13.03.2018, Høringssvar

2017Til top
Høringssvar om forslag til lov forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap
22.09.2017, Høringssvar
Høringssvar om udkast til ændringsbekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet - forsøg med opfølgningssamtale på sygemeldtes arbejdsplads (Sammen om fasth
07.09.2017, Høringssvar
Flere med handicap skal i job
30.05.2017, DA Opinion
Arbejde er også socialpolitik
10.05.2017, DA Opinion

2015Til top
Fornuftige og konstruktive forslag fra KL
04.11.2015, DA Opinion

2014Til top
Hjælp til dem på kanten af arbejdsmarkedet
04.11.2014, Debatindlæg

2012Til top
Stort frivilligt socialt engagement i virksomhederne
03.03.2012, Debatindlæg

2011Til top
Virksomhedernes sociale engagement i fortsat positiv udvikling
30.11.2011, DA Opinion
Virksomhederne tager gerne imod de svagere ledige
11.11.2011, Debatindlæg
S-SF dumper på ny i økonomi
16.05.2011, DA Opinion
Handicappede er ikke ramt hårdere af krisen end andre
29.03.2011, DA Opinion
Arbejdsgivere og lønmodtagere betaler lige meget
07.03.2011, DA Opinion

2010Til top
Opgør med permanent parkering
01.12.2010, DA Opinion

2008Til top
Religion er uproblematisk
04.02.2008, DA Opinion

2007Til top
Udspil om familiepolitik afspejler et fleksibelt arbejdsmarked
05.09.2007, DA Opinion
Dårligere og dårligere service i kommunerne
31.08.2007, DA Opinion
25.000 flere med handicap i arbejde
30.08.2007, DA Opinion

2006Til top
Ekstraregning på sygefravær skader socialt engagement
08.11.2006, DA Opinion

2005Til top
Ad frivillighedens vej
30.11.2005, DA Opinion
Stop for straf på socialt ansvar
07.11.2005, DA Opinion
Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love
10.01.2005, Høringssvar
Høring om udkast til forslag til lov om social service
10.01.2005, Høringssvar

2004Til top
Socialt engagement udvikler sig positivt
25.11.2004, DA Opinion
Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Beskæftigelsestilbud til særligt udsatte unge under 18 år)
13.10.2004, Høringssvar
Socialt engagement er i top
16.09.2004, Debatindlæg
Enstrenget arbejdsmarkedsindsats kan øge beskæftigelsen af handicappede
22.03.2004, DA Opinion

2003Til top
Arbejdsgivernes mål i koordinationsudvalgene, 2003
01.07.2003, Rapporter og analyser

2002Til top
Kommissionens meddelelse om virksomhedernes samfundsmæssige engagement - CSR
06.08.2002, Høringssvar
Virksomhedernes samfundsmæssige engagement - CSR
02.08.2002, Høringssvar

2001Til top
EU-kommissionens grønbog om virksomhedernes sociale ansvar
14.11.2001, Høringssvar